Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS) na WE UG

plakat

V edycja Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

10 wystąpień przedstawicieli kół naukowych dotyczących szerokiego spektrum wyzwań i problemów omawianych z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej, a także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego i finansowego zostanie wygłoszonych podczas KEEKS.

Swój wykład pt.  „Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo. Spojrzenie w przyszłość z perspektywy doświadczeń transformacji” zaprezentuje również prof. Leszek Balcerowicz, który objął opieką Katedrę Honorową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w roku akademickim 2022/2023.

Podczas KEEKS przedstawione zostaną też wstępne wyniki badania „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej”.

 

PROGRAM WYDARZENIA:

9.00 - 9.45 - Rejestracja uczestników

9.45 - 10.00 - Uroczyste otwarcie konferencji

dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego

prof. Leszek Balcerowicz, Katedra Honorowa UG im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

10.00 - 11.15 - Sesja 1. „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej”

10.00 - 10.15 - Postawy studentów wobec pieniędzy i inflacji (Dominik Chomczyk, Tomasz Jabłoński, Krystian Siembida, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych)

10.15 - 10.30 - Struktura przestępczości gospodarczej w Polsce w okresie transformacji systemowej (Patrycja Guziak, Paweł Elwart, Tymon Markiewicz, Jan Stachowiak, Koło Naukowe Tutoringu Akademickiego „Tutees”)

10.30 - 10.45 - Skuteczność polskiej polityki pronatalistycznej realizowanej w latach 2007-2023 (Antoni Tarasewicz, Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP)

10.45 - 11.00 - Spożycie alkoholu w okresie transformacji i w czasach obecnych- społeczne i ekonomiczne skutki spożywania alkoholu (Nikodem Bujalski, Piotr Szczypiń, Koło Naukowe Metod Ilościowych)

11.00 - 11.15 - Wpływ TikToka na gospodarkę i społeczeństwo (Natalia Urbańska, Irek Fryza, Paulina Szram, Aleksandra Lisowska, Maria Kokoć, Koło Naukowe Handlu Zagranicznego i Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu)

11.15 - 11.30 - Przerwa

11.30 - 13.00 - Sesja 2. „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, logistycznego

i finansowego”

11.30 - 11.45 - Postawy społeczne wobec energii atomowej i odnawialnej w Polsce: strategia zmiany społecznej, (Paweł Smoliński, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych)

11.45 - 12.00 - DMF (2,5-dimetylofuran) jako paliwo alternatywne drugiej generacji (Natalia Uścinowicz, Koło Naukowe Ochrony Środowiska)

12.00 - 12.15 - Broń zatopiona na dnie Morza Bałtyckiego jako współczesny problem transformacji energetycznej krajów nadbałtyckich (Katarzyna Wolska, Anna Zając, Morskie Koło Naukowe)

12.15 - 12.30 - Usługi logistyczne w Polsce w okresie transformacji gospodarczej oraz perspektywy ich dalszego rozwoju  (Piotr Kozłowski, Patryk Pliszczyński, Jakub Krzyżaniak, Naukowe Koło Logistyki)

12.30 - 12.40 - Wiarygodność i cyberbezpieczeństwo finansowe (Marcin Wąsik-Wiszniewski, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem)

12.40 - 13.00 - Prezentacja wstępnych wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego „Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo” (koordynatorki badania dr Magdalena Markiewicz, dr Ewa Ignaciuk)

13.00-13.30 - Przerwa

13.30-14.15 - „Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo. Spojrzenie w przyszłość z perspektywy doświadczeń transformacji”, prof. Leszek Balcerowicz

14.15-14.45 - Dyskusja z udziałem opiekunów i studentów z kół studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

14.45-15.00 - Podsumowanie konferencji

Zapraszamy na wydarzenie w imieniu Katedry Honorowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Komitetu Organizacyjnego KEEKS 2023!

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG