„Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych”- nowa monografia ekonomiczna

Okładka książki

Skąd się bierze prawda o prawidłowościach życia gospodarczego? Jak ewoluowała metodologia badań ekonomicznych? Jak właściwie rozszyfrowywać zjawiska ekonomiczno-społeczne? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziemy w nowej monografii pt. „Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych” autorstwa prof. dra hab. Jana Burnewicza z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Z końcem września 2021 r., nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN, ukazała się książka Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych - przygotowana z myślą wzbogacenia umiejętności metodologicznych u osób naukowo zajmujących się rozszyfrowywaniem prawdy o zjawiskach ekonomiczno-społecznych. Dzieło to stanowi ukoronowanie ponad 45-letniej pracy naukowej prof. dra hab. Jana Burnewicza.

- Monografia zawiera wyniki pogłębionych badań i szczegółowych analiz oraz ustosunkowanie się do istniejących dylematów poznawczych. Nie jest to podręcznikowa charakterystyka wiedzy metodologicznej lecz jej krytyczna interpretacja - mówi autor, prof. dr hab. Jan Burnewicz. - Motywacją do napisania tej książki była chęć przezwyciężenia obserwowanej w Polsce awersji do metodologii u osób piszących dysertacje awansowe (doktorskie, habilitacyjne, profesorskie). Tezą przewodnią było zaś przekonanie, że wartość poznawcza rozpraw naukowych i innych publikacji jest zdeterminowana solidnym przygotowaniem metodologicznym ich autorów.

Publikacja jest przeznaczona głównie dla ekonomistów, ale rozważania o charakterze filozoficznym i logicznym mają uniwersalne znaczenie, a więc mogą być inspiracją dla przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Tekst książki został napisany językiem przyjaznym dla czytelników, aby zachęcić ich do większego zainteresowania problematyką metodologiczną.

W książce ujętych zostało wiele aspektów badań naukowych, zarówno filozoficznych, jak i pragmatycznych. Składa się ona z 9 rozdziałów poświęconych następującym grupom zagadnień: postrzeganiu i rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, naukowości wiedzy ekonomicznej, ramom racjonalnego myślenia i działania ekonomicznego, utylitarności wiedzy ekonomicznej, inspiracjom metodologicznym w badaniach naukowych, charakterystyce współczesnych badań naukowych i opracowań ekonomicznych, procesowi ekonomicznego badania naukowego, metodologii badań ilościowych, pisarstwu i komunikacji naukowej.

Wydanie książki zostało dofinansowane przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego i Dziekana Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monikę Bąk.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG