nauka
, Czym jest duchowość oczami młodego badacza? Co nam daje? Po co angażujemy się w duchowe działania? Zapraszamy do lektury książki Okiem młodych badaczy. O duchowości i religijności inaczej, która zakwalifikowała się do ścisłej czołówki konkursu STRUNA 2020. Książka Okiem młodych badaczy. O duchowości i religijności inaczej pod redakcją dr hab.…
nauka
, Publikacja pt. „Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020”, analizująca zmienność genetyczną wirusa SARS-CoV2 w ciągu 6 miesięcy trwania pandemii na terenie Europy, ukazała się w międzynarodowym czasopiśmie „Eurosurveilance” dedykowanym śledzeniu, epidemiologii i kontroli chorób…
nauka
Dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG, Kierownik Zakładu Biologii Strukturalnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed jest współautorem pracy opublikowanej na łamach czasopisma “Science”. Praca badawcza zatytułowana “Transcription polymerase–catalyzed emergence of novel RNA replicons” jest wynikiem wieloletniej współpracy prof. Szymańskiego z grupą laureata Nagrody Nobla z 2006, prof. Andy’m Fire ze…
nauka
Zespół w składzie mgr Aleksandra Urban (pierwszy autor), mgr Anna Felberg, dr Grzegorz Stasiłojć, dr hab. Marcin Okrój prof. GUMed (autor korespondujący) z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii oraz dr Marcel Thiel i dr hab. Stanisław Ołdziej prof. UG z Pracowni Struktury Biopolimerów opublikował oryginalną pracę badawczą zatytułowaną „Gain-of-function mutation in complement C2 protein identified in patient with aHUS (…