nauka
Według wykazu punktowanych czasopism naukowych z 21 grudnia, wartość periodyków naukowych Uniwersytetu Gdańskiego wzrosła o 205 punktów. Wprowadzono zmiany do 7 publikacji UG. Czterem z nich podniesiono punktacje, a pozostałe trzy zostały dodane do wykazu. Ministerstwo Edukacji i Nauki ponownie przygotowało wykaz punktowanych czasopism naukowych i…
życie akademickie
Skąd się bierze prawda o prawidłowościach życia gospodarczego? Jak ewoluowała metodologia badań ekonomicznych? Jak właściwie rozszyfrowywać zjawiska ekonomiczno-społeczne? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziemy w nowej monografii pt. „Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych” autorstwa prof. dra hab. Jana Burnewicza z Wydziału Ekonomicznego…
nauka
Na zdjęciu dr Katarzyna Węgrzyn z Zakładu Biologii Molekularnej UG. Zespól profesora dr hab. Igora Koniecznego z Zakładu Biologii Molekularnej MWB UG i GUMed  opublikował w czasopiśmie Nucleic Acids Research pracę pt.: "Defining a novel domain that provides an essential contribution to site-specific interaction of Rep protein with…
życie akademickie
Conderdesign/Pixabay   Znamy już wyniki konkursu na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Prezentujemy zwycięzców każdej z trzech kategorii. Celem konkursu ogłoszonego w kwietniu przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego było wyłonienie i…
nauka
Graficzna prezentacja preparatyki otrzymanego kompozytu, tj. połączenie tlenku tytanu(IV) modyfikowanego powierzchniowo grupami karboksylowymi ze szkieletem metaloorganicznym oraz symboliczne przedstawienie synergii działania w procesie fotokatalitycznym. Artykuł naukowy opracowany przez członków Katedry Technologii Środowisk…
nauka
Czym jest duchowość oczami młodego badacza? Co nam daje? Po co angażujemy się w duchowe działania? Zapraszamy do lektury książki Okiem młodych badaczy. O duchowości i religijności inaczej, która zakwalifikowała się do ścisłej czołówki konkursu STRUNA 2020. Książka Okiem młodych badaczy. O duchowości i religijności inaczej pod redakcją dr hab. Katarzyny…
nauka
Publikacja pt. „Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020”, analizująca zmienność genetyczną wirusa SARS-CoV2 w ciągu 6 miesięcy trwania pandemii na terenie Europy, ukazała się w międzynarodowym czasopiśmie „Eurosurveilance” dedykowanym śledzeniu, epidemiologii i kontroli chorób…
nauka
Dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG, Kierownik Zakładu Biologii Strukturalnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed jest współautorem pracy opublikowanej na łamach czasopisma “Science”. Praca badawcza zatytułowana “Transcription polymerase–catalyzed emergence of novel RNA replicons” jest wynikiem wieloletniej współpracy prof. Szymańskiego z grupą laureata Nagrody Nobla z 2006, prof. Andy’m Fire ze…
nauka
Zespół w składzie mgr Aleksandra Urban (pierwszy autor), mgr Anna Felberg, dr Grzegorz Stasiłojć, dr hab. Marcin Okrój prof. GUMed (autor korespondujący) z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii oraz dr Marcel Thiel i dr hab. Stanisław Ołdziej prof. UG z Pracowni Struktury Biopolimerów opublikował oryginalną pracę badawczą zatytułowaną „Gain-of-function mutation in complement C2 protein identified in patient with aHUS (…