Publikacja zespołu MWB UG i GUMed w Nucleic Acids Research

Dr Katarzyna Wegrzyn

Na zdjęciu dr Katarzyna Węgrzyn z Zakładu Biologii Molekularnej UG.

Zespól profesora dr hab. Igora Koniecznego z Zakładu Biologii Molekularnej MWB UG i GUMed  opublikował w czasopiśmie Nucleic Acids Research pracę pt.: "Defining a novel domain that provides an essential contribution to site-specific interaction of Rep protein with DNA". – Publikacja odkrywa nową organizację domen białka odpowiedzialnego za process inicjacji replikacji DNA w komórkach bakterii – mówi dr Katarzyna Węgrzyn, pierwszy autor pracy.

Publikacja dotyczy identyfikacji nowej domeny plazmidowego inicjatora replikacji, białka TrfA, oddziałującej z DNA. W pracy wykazano, że obecność wszystkich domen białka oddziałujących z DNA (nowo zidentyfikowanej domeny DBD oraz dwóch domen typu WH) jest niezbędna do rozpoznawania specyficznej sekwencji w origin replikacji plazmidu.

- Wykorzystując szeroki wachlarz technik badawczych, w tym skomplikowane analizy biochemiczne, genetyczne, spektrometrię mass, oraz metody bioinformatyczne, autorzy zidentyfikowali część białka stanowiącą odrębną domenę, która jest istotna dla rozpoznania sekwencji i razem z innymi domenami pozwala na wiązanie białka w specyficznym miejscu cząsteczki DNA. To nowy mechanizm warunkujący inicjację replikacji DNA w komórkach bakterii. Poznanie mechanizmu jest tym bardziej istotne, że analizowane białko inicjuje replikację DNA nadającego oporność antybiotykową bakteriom chorobotwórczym. Uzyskanie tych wartościowych wyników o potencjale w projektowaniu nowych metod terapeutycznych było możliwe dzięki długoletnim badaniom prowadzonym w zespole prof. Koniecznego i ścisłej współpracy z naukowcami z innych ośrodków z kraju i zagranicy – mówi prof. dr hab. Igor Konieczny z Zakładu Biologii Molekularnej.

Prace zapoczątkowane zostały w ramach projektu doktorskiego dr Elżbiety Zabrockiej, a następnie były kontynuowane przez dr Katarzynę Węgrzyn. Jak podkreśla dr Katarzyna Węgrzyn, duże znaczenie miała współpraca z prof. Rafael Giraldo z Centro de Investigaciones Biológicas – CSIC w Madrycie, prof. Januszem Bujnickim z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Jackiem Czubem z Politechniki Gdańskiej.

- Dzięki zaawansowanym analizom bioinformatycznym opisano dotychczas nieznaną strukturę białka, a stosując metody biologii molekularnej zweryfikowano poprawność uzyskanego modelu – mówi dr Katarzyna Węgrzyn.

W publikacji w liście autorów znaleźli się również dr Katarzyna Bury, dr Bartłomiej Tomiczek, dr Miłosz Wieczór, dr Urszula Uciechowska, dr Maria Moreno-Del Alamo, dr Rafał Dutkiewicz, mgr Urszula Walkow i mgr Igor Grochowina.

EMW/Zespół Prasowy UG