nauka

nauka
Troje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego odebrało nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, dyplomy i wyróżnienia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej oraz za całokształt dorobku minister wręczył  zasłużonym badaczom 30 maja. Srebrnym Medalem Sapientia et Veritas odznaczony został prof. Piotr Mickiewicz z Instytutu…
nauka
W czasopiśmie Nature Nanotechnology ukazał się artykuł pt. An ancestral molecular response to nanomaterial particulates (Nature Nanotechnology 2023), którego współautorami są dr inż. Karolina Jagiełło, dr Alicja Mikołajczyk, oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Pracowni Chemoinformatyki Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Artykuł powstał w…
nauka
Nową jednostką UG, która będzie zajmować się pozasądowymi rozwiązaniami sporów, pokieruje dr Jacek Wałdoch z Katedry Historii Prawa WPiA. Centrum Mediacji i Arbitrażu pomoże w edukacji młodych prawników oraz będzie oferować usługi mediacji osobom zewnętrznym.  - Idea mediacji, o ile już zagościła w systemie prawa polskiego, to nadal jest pewną niszą.…
nauka
W konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA naukowcy z UG otrzymali finansowanie 9 projektów, w tym aż cztery to projekty Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.   Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i SONATA. Na 94 złożone wnioski naukowcy z UG otrzymali finasowanie 9 projektów na łączną kwotę dla UG 16 433 141,00 PLN. Jeden projekt będzie realizowany w konsorcjum z IF PAN oraz…
nauka
Zespół studentów z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed jako pierwszy od 10 lat zespół z Gdańska oraz pierwszy od 4 lat zespół z Polski bierze udział w międzynarodowym konkursie biologii syntetycznej iGEM 2023!   Zespół IFB-Gdańsk tworzą: Mateusz Rudnicki (lider zespołu), Erwin Balcerak, Maks Dalecki, Adam Gackowski, Mikołaj Jacyno, Julia Karasińska, Aniela Kosobucka, Laura Kur, Marta Kustosz, Maciej…