nauka

nauka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy odbędzie się zdalnie w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Skierowana jest do logopedów, polonistów, nauczycieli wczesnej edukacji, pedagogów i psychologów. W ramach konferencji zaplanowanej na 25 września 2021 r. wystąpią wybitni specjaliści z różnych ośrodków akademickich w kraju…
nauka
Konferencja KBNM PAN, UG i Muzeum Emigracji – Pogranicze Trzydniowa X Konferencja Komitetu Badań na Migracjami (KBnM) PAN - Pogranicze, – zmiana i kontynuacja w obliczu spotkania z odmiennością rozpoczyna się 16 września 2021 w Uniwersytecie Gdańskim oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni. Tematem wiodącym będzie dyskusja nad szeroko rozumianym pograniczem. Organizatorami konferencji są: KBnM PAN, Wydział Historyczny UG,…
nauka
Sześciu polskich autorów w wieku od 25 do 41 lat będzie uczestniczyło zimą 2021/2022 w warsztatach w bazie leżącej pięćset kilometrów za kręgiem polarnym. Baza na wyspie Uløya zapewni niespotykane gdzie indziej warunki do refleksji i pracy twórczej. Konkurs i warsztaty pt. Bez maski. Warsztaty w Arktyce dla polskich humanistów, pisarzy, filozofów i historyków ogłasza Fundacja Identitas. Od roku 2014 Fundacja Identitas…
nauka
Dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 10. Na realizację swojego pięcioletniego projektu badawczego pt. „Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp. i Pectobacterium spp. in vitro i in planta”, otrzymał ponad 3 mln zł. W ramach…
nauka
W posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, które poświęcone było prezentacji dorobku naukowego w zakresie problematyki polonijnej i współpracy z Polonią wzięła udział dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG, Prodziekan Wydziału Historycznego ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UG. Było to drugie z serii spotkań zorganizowanych przez senacką Komisję, której celem było…