nauka

nauka
Co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnym nauczaniu i jak się do niego przystosowali? Czy otrzymali odpowiednie wsparcie? Jakie emocje im towarzyszą? Na te pytania odpowie badanie naukowe przygotowane przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg, Fundacji Orange oraz Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Górniczo-…
nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finasowanie 17 projektów. Dodatkowo w ramach konsorcjów naukowych pracownicy Uniwersytetu będą realizowali 4 projekty. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 19 mln zł, w tym finasowanie dla UG blisko 14 mln zł. Konkurs OPUS jest…
nauka
Kierownikiem grantu międzynarodowego, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast ze strony Uniwersytetu w Giessen - dr Magdalena Jaś-Nowopolska z Wydziału Prawa.  Dofinansowany projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych o prawnych uwarunkowaniach wolności prowadzenia działalności gospodarczej…
nauka
Ogłoszony pod koniec marca konkurs Narodowego Centrum Nauki SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 został rozstrzygnięty. Wśród laureatów jest Pani dr hab. Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, która złożyła wniosek pt.: „Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE…
nauka
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845…