nauka

nauka
Prof. Łukasz Rudnicki - kierownik projektu po stronie UG  7 uniwersytetów i 9 firm podejmie się stworzenia innowacyjnych czujników do analizy składu atmosfery. Jednym z partnerów projektu jest Uniwersytet Gdański. Zespół naukowców UG kierowany przez dr. hab. Łukasza Rudnickiego, prof. UG z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii…
nauka
Polska Akademia Nauk ogłosiła wszczęcie procedury wyboru nowych członków AMU. Kandydatów - młodych badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami naukowymi - można zgłaszać do końca lutego 2024 r. Ostatecznego wyboru dokona Zgromadzenie Ogólne PAN. Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 r. w celu aktywizacji środowiska młodszych pracowników nauki.…
nauka
Projekt INTER-DOC ma na celu podniesienie międzynarodowego prestiżu szkół doktorskich UG. Finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu STER projekt obejmuje szereg zadań służących wzmocnieniu globalnego znaczenia kształcenia doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.   Rekrutacja talentów globalnych i wspieranie współpracy międzynarodowej Centralnym punktem projektu jest rekrutacja…
nauka
Prof. Krzysztof Liberek w swoim gabinecie. Fot. Alan Stocki/UG Prof. dr hab. Krzysztof Liberek odbierze dziś, 6 grudnia, Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywaną ze względu na swój prestiżowy charakter Polskim Noblem. Uroczystość odbędzie się w Warszawie i będzie transmitowana na kanale FNP w serwisie YouTube w…
nauka
Podczas XX Sympozjum Młodych Oceanografów, które odbyło się 1 grudnia 2023 roku na Wydziale Oceanografii i Geografii, doktoranci i studenci przedstawili aspekty biologiczne, chemiczne, geologiczne i fizyczne badań oceanograficznych. W tym roku nagrody przyznano mgr Karolinie Jonko-Sobuś, mgr. Anthony'emu Andrieu i mgr Marii Osińskiej, natomiast tytuł…
nauka
- Największym wyzwaniem stojącym przed edukacją medialną jest odbudowanie zaufania do mediów - mówi dr Beata Czechowska-Derkacz, specjalistka public relations, adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego w wywiadzie z cyklu „Rozmowy o Zrównoważonym Rozwoju” Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Szymon Gronowski: - Rynek mediów nieustannie się zmienia. Cały czas pojawiają się…
nauka
Monografia „Morska szachownica” autorstwa prof. dr. hab. Piotra Mickiewicza z Wydziału Nauk Społecznych UG została nagrodzona w konkursie „Książka Geopolityczna Roku”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Wręczenie nagród odbyło się 3 grudnia podczas XV Zjazdu Geopolityków Polskich w Krakowie. W konkursie „Książka Geopolityczna Roku”…
nauka
Zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. W 71 zespołach, które przez najbliższe 4 lata będą tworzyć liczne opinie, stanowiska, ekspertyzy i prognozy znalazło się 23 naukowców z UG.  W dobie populizmu i dezinformacji Polska Akademia Nauk stoi na straży rzetelnej wiedzy i jest…
nauka
Prestiżowy grant w ramach konkursu NCN PRELUDIUM 22 zdobył uczestnik Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Jurand Sobiecki. Przez kolejne trzy lata będzie on realizował, pod opieką naukową dr hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej, prof. UG, projekt pt. „Rola przynależności religijnej i płci w związku między…
nauka
11 badaczek i badaczy z UG otrzymało dofinansowanie na projekty w ramach konkursów OPUS 25 (w tym jeden w ramach konsorcjum) i PRELUDIUM 22, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Łącznie wsparcie finansowe dla UG wyniosło ponad 7 milionów złotych.   OPUS 25 to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery…