Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego rozstrzygnięty

zdjęcie poglądowe

Conderdesign/Pixabay

 

Znamy już wyniki konkursu na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Prezentujemy zwycięzców każdej z trzech kategorii.

Celem konkursu ogłoszonego w kwietniu przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego było wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach: książka naukowa, dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego wskazało zwycięzców 8. edycji konkursu. Laureatami zostali:

Najlepsza książka naukowa:

 • I miejsceNormatywny model samorządu metropolitalnego, Jakub H. Szlachetko.
 • II miejsceBehawioralny portfel inwestycyjny. Mózg. Emocje. Luka behawioralna, Elżbieta Ostrowska.
 • III miejsce ex aequo: Świat wirtualnych obrazów a edukacja, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Grażyna Penkowska, Michalina Rutka; Slawistyka z widokiem na morze, red. Jolanta Dziuba, Regina Wyżkiewicz-Maksimow

Najlepsza książka dydaktyczna:

 • I miejsce: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów, red. Paweł Antonowicz.
 • II miejsce: Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej. Skrypt dla studentów I roku rosjoznawstwa, Liliana Kalita.
 • III miejsce: Diatoms from the Gulf of Gdańsk and surrounding waters (the southern Baltic Sea), Marcin Pliński, Andrzej Witkowski.

Najlepsza książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej:

 • I miejsce: Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej, Barbara Korwel-Lejkowska.
 • II miejsce: Новогоднее обращение лидера государства, Marta Noińska.
 • III miejsce ex aequo: Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim, Agnieszka Ważna; Generał hrabia Tomasz Łubieński (1784-1870): żołnierz i przedsiębiorca, Michał Prykaszczyk. 

Główną nagrodą w konkursie dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu.

Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł).

Do konkursu zgłoszonych zostało 24 książek, z czego 9 pozycji pretendowało do nagrody w kategorii Najlepsza książka naukowa, 4 w kategorii Najlepsza książka Dydaktyczna, 8 w kategorii Najlepsza książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej. Wśród zgłoszeń znalazły się książki o tematyce prawniczej, ekonomicznej, historycznej, literaturoznawczej, psychologicznej, językoznawczej, czy geograficzno-przyrodniczej - mówi Milena Szabat, Specjalista ds. promocji i marketingu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego organizowany corocznie. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku 2012. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się:

2012/2013 (dwie równorzędne nagordy):

 • w kategorii książka naukowa: Ewa Rogowska-Cybulska za Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe, Wojciech Bęben za książkę Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura

2014/15:

 • w kategorii książka naukowa: Kami Zeidler za Prawo ochrony zabytków,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Anna Szaniawska za Skorupiaki Bałtyku;
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Barbara Forysiewicz za książkę Witkacy i muzyka.

2015:

 • w kategorii książka naukowa: Paweł Antonowicz za Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Elżbieta Babula, Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Małgorzata Zielenkiewicz za Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu/ Mathematical applications in economics and management;
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Ewelina Damps za książkę Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku 1801–1841

2016:

 • w kategorii książka naukowa: W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod. red. Beaty Możejko we współpracy z Ewą Bojaruniec-Król,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura, Michał Z. Dankowski, Nora Orłowska,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy postmodernistycznej, Ewa Stawczyk.

2017:

 • w kategorii książka naukowa: Jerzy Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa,
 •  w kategorii książka dydaktyczna: Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa (red.), Расскажи мне обо всём. Пособие по русскому языку в дружеской переписке,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Roksana Blech, O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne.

2018:

 • w kategorii książka naukowa: Magdalena Nowak, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865–1914,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Regina Kasprzykowska, Franciszek Kasprzykowski, Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Piotr Samól, Młode Miasto Gdańsk (1380–1455) i jego patrymonium

2019:

 • w kategorii książka naukowa: Hanna Dymel-Trzebiatowska, Filozoficzne i translatoryczne wędrówki po Dolinie Muminków,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Nora i Andrzej Orłowscy, El teatro en la clase…,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Żaneta Gwardzińska, Egzykucja nadzoru konserwatorskiego.

2020:

 • w kategorii książka naukowa: Jakub H. Szlachetko, Normatywny model samorządu metropolitalnego,
 • w kategorii książka dydaktyczna: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów, red. Paweł Antonowicz,
 • w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej: Barbara Korwel-Lejkowska, Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej.
Zdjęcia zwycięskich okładek
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG