Konkurs Wydawnictwa UG na najlepszą książkę

plakat wydarzenia

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach: książka naukowa, dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Konkurs skierowany jest do autorów, których publikacje zostały wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w 2020 roku. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: książka naukowa, książka dydaktyczna i książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą w konkursie dla laureatów poszczególnych kategorii jest obowiązujące przez okres 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu prawo nieodpłatnego opublikowania w Wydawnictwie UG kolejnej książki. 2. i 3. miejsca to możliwość wyboru przez laureata egzemplarzy książek opublikowanych w Wydawnictwie za kwotę odpowiednio 600 i 300 zł.

Zgłoszenia można przesyłać do końca kwietnia bezpośrednio w Wydawnictwie bądź przez adres e-mail: lukasz.gwizdala@ug.edu.pl. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszenia oraz dołączyć zewnętrzną recenzję lub opinię o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny (osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego), której dotyczy praca (w przypadku recenzji obcojęzycznej napisanej w języku innym niż angielski dodatkowo tłumaczenie na język polski).

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG