życie akademickie
Młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzący badania o potencjale komercjalizacyjnym, są adresatami konkursu Univentum Labs Ideas - Young Fahrenheit, organizowanego przez Spółkę celową UG Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG. - Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do szerokiego grona młodych pracowników…
nauka
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firma DuPont zapraszają do wzięcia udziału w 11. edycji konkursu Złoty Medal Chemii. Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z zakresu chemii i jej pogranicza. Autorzy najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich w dziedzinie chemii oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki, mają szanse po raz kolejny otrzymać…
życie akademickie
Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym. Na autorów najciekawszych zdjęć czekają uniwersyteckie gadżety. - Po nietypowym, trudnym ze względu na Covid-19 roku akademickim nadszedł czas upragnionych wakacji – wyjazdów, wycieczek, odpoczynku. Część z Was z pewnością spędzi go w naszym…
życie akademickie
Już po raz kolejny Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni. Jeśli twoja praca dyplomowa (inżynierska, magisterska lub doktorska) koncentruje się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności i została obroniona na ocenę bardzo…
życie akademickie
Conderdesign/Pixabay   Znamy już wyniki konkursu na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Prezentujemy zwycięzców każdej z trzech kategorii. Celem konkursu ogłoszonego w kwietniu przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego było wyłonienie i…
życie akademickie
Studenci Wydziału Zarządzania zajęli II miejsce w międzynarodowym konkursie Showcase Competition, zorganizowanym w ramach konferencji AIS 2021 Student Chapter Leadership Conference przez jedną z największych na świecie organizacji społeczności zrzeszonych wokół tematyki systemów informatycznych AIS. Stworzyli aplikację skierowaną do ludzi z problemami…
życie akademickie
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach: książka naukowa, dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.…
życie akademickie
Do końca kwietnia przyjmowane są zgłoszenia w konkursie na najlepszą debiutancką książkę roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r. ogłoszonym przez Fundację im. prof. Tomasza Strzembosza, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Celem Fundacji jest promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii oraz popularyzacja dorobku badawczego młodych,…
życie akademickie
prof. dr hab. Jerzy Zajadło Prof. dr hab. Jerzy Zajadło został laureatem tegorocznej edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Nagrodę dla najlepszej książki humanistycznej w Polsce zdobyło dzieło pana profesora pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu…
nauka
Uniwersytet Gdański znalazł się wśród liderów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2019 roku. Według opublikowanego niedawno raportu rocznego, Uniwersytet Gdański zajął 5. miejsce wśród uniwersytetów oraz 6. wśród wszystkich beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2019 roku. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 28 638 000 zł, a liczba złożonych przez uczelnię i zakwalifikowanych  wniosków…
nauka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 200 młodych naukowców spośród 1793 wnioskodawców, którym przyznał stypendium.  Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Ana Belén Sainz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki; dr Paweł Atroszko z Wydziału Nauk Społecznych; dr Paweł Mazierski z Wydziału Chemii. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o …
nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finasowanie 17 projektów. Dodatkowo w ramach konsorcjów naukowych pracownicy Uniwersytetu będą realizowali 4 projekty. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 19 mln zł, w tym finasowanie dla UG blisko 14 mln zł. Konkurs OPUS jest…
nauka
Znamy już autorów trzech najlepszych prac dyplomowych konkursu organizowanego od czterech lat przez Polsko Chińską Radę Biznesu. Nagrody w postaci rocznego stypendium w Chinach na wybranej uczelni oraz tabletów trafiły do laureatów z uczelni z Gdańska i Warszawy. 27 lutego 2020 roku w sali balowej Pałacu Raczyńskich, siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych na warszawskiej starówce podczas noworocznego spotkania członków…
nauka
Tematem tegorocznej, XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: "Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii". Na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Wszystkie wnioski zostały skierowane do recenzji. Rada Naukowa Fundacji na posiedzeniu 10 października,…
nauka
18 listopada 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXIII konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Uniwersytet Gdański otrzymał finansowanie 16 projektów, w tym projekt realizowany w konsorcjum gdzie Uniwersytet Gdański jest partnerem. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla UG to 13 655 338,00 zł. Nasza Uczelnia znalazła się na 6 miejscu wśród uniwersytetów i 7 miejscu wśród…