Laureaci konkursów NCN OPUS 17 PRELUDIUM 17

18 listopada 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXIII konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Uniwersytet Gdański otrzymał finansowanie 16 projektów, w tym projekt realizowany w konsorcjum gdzie Uniwersytet Gdański jest partnerem. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla UG to 13 655 338,00 zł. Nasza Uczelnia znalazła się na 6 miejscu wśród uniwersytetów i 7 miejscu wśród wszystkich polskich uczelni, które pozyskały największą liczbę grantów.

W ramach konkursu OPUS 17 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterales”, kwota finansowania 2 131 200,00 zł;
 2. dr inż. Wojciech Śledź z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Zbadanie antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych fitopatogenów oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych”, kwota finansowania dla UG 1 0195 000,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański;
 3. prof. dr hab. Bogusław Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych”, kwota finansowania dla UG 1 500 000,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański;
 4. prof. dr hab. Mariusz Makowski Z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”, kwota finansowania 1 894 200,00 zł;
 5. dr hab. Elżbieta Jankowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Zapobieganie akumulacji cytotoksycznych oligomerów, które są przyczyną rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu 2, poprzez aktywację związanego z proteasomem 20S systemu proteolitycznego”, kwota finansowania 1 935 800,00 zł;
 6. dr hab. Anna Alicja Mazurkiewicz z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Biografia Williama J. Toneska (1906-1992)”, kwota finansowania 220 918,00 zł;
 7. Prof. dr hab. Marek Grinberg z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Inżynieria poziomu Fermiego w cienkich warstwach dielektryków z domieszkami donorowymi i akceptorowymi”, kwota finansowania 1 002 500,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider: Uniwersytet Gdański;
 8. dr Justyna Barzowska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych”, kwota finansowania 358 200,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk;
 9. dr hab. Katarzyna Palińska Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Morskie, mikrobialne endolity: bioróżnorodność i funkcja”, kwota finansowania 941 780,00 zł;
 10. dr Dominika Saniewska Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji)”, kwota finansowania 703 990,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański;
 11. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Metabolity bałtyckich cyjanobakterii jako naturalna biblioteka związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych leków antywirusowych”, kwota finansowania 1 217 800,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański.

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 17 finansowanie projektów otrzymali:

 1. mgr Klaudia Godlewska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach pasywnych jako innowacyjne podejście do monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska”, kwota finansowania 134 200,00 zł;
 2. mgr Marta Cyuńczyk z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Badanie kształtowania się XIX-wiecznego stylu narodowego w Imperium Rosyjskim w odniesieniu do działalności naukowo-dydaktycznej Gieorgija G. Gagarina”, kwota finansowania 193 563,00 zł;
 3. mgr Natalia Górecka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Badanie procesów redukcji w oparciu o dyfuzję indywiduów chemicznych w ciele stałym”, kwota finansowania 
  138 000,00 zł;
 4. mgr Paulina Golińska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Objawy charakterystyczne dla płatów czołowych w przebiegu choroby Parkinsona”, kwota finansowania 140 113,00 zł;
 5. mgr Kinga Wiśniewska z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Czy sinice i mikroglony w powietrzu strefy brzegowej Bałtyku mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego?”, kwota finansowania 123 574,00 zł.

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: NCN

Biuro Promocji UG