życie akademickie
Wnioski na ponad 97 mln. zł złożyli naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego do właśnie zakończonego 49 konkursu Narodowego Centrum Nauki. O 13 więcej niż w roku ubiegłym - łącznie do NCN trafiło 115 projektów. 64 wnioski zostały złożone do programu OPUS 25, a 51 do programu PRELUDIUM 22.   Konkursy Narodowego Centrum nauki cieszą się niesłabnącym…
nauka
Dr hab. Michał Szymański, prof. UG z Zakładu Biologii Strukturalnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed uzyskał grant SONATA BIS 12 Narodowego Centrum Nauki w wysokości 4 791 600 zł i uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Bardzo wysokie finansowanie na projekt otrzymał również dr Karol Tylmann z Zakładu Geofizyki…
nauka
Blisko 14 milionów złotych otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy będą realizowali łącznie 16 projektów. Największą kwotę przyznanego dla UG finansowania na realizację projektów zyskały kolejno: Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Chemii oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Narodowe…
nauka
Dr Marta Pobłocka. Dr Marta Anna Pobłocka z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi i dr Thomas George Zlosnik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zdobyli granty badawcze w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pozyskali łącznie ponad dwa mln zł. Dr Marta…
życie akademickie
Ponad 15 milionów PLN otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zostali laureatami konkursów OPUS i SONATA. Ze wszystkich wydziałów UG największą kwotę finansowania na realizację projektów zyskały kolejno: Wydział Biologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydział Chemii UG. NCN ogłosiło wyniki…
nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3. Wśród nagrodzonych projektów badawczych jest projekt Prorektora ds. Badań Naukowych UG, prof. dra hab. Wiesława Laskowskiego z Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Fizyczne ograniczenia na powstawanie i obserwacje ściśle kwantowych korelacji". W trzeciej…
nauka
„Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji”- projekt zgłoszony do konkursu NCN przez Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych zyskał finansowanie w wysokości ponad 3,4 mln zł. - Pytamy o to, jakie są absolutnie fundamentalne ograniczenia na przetwarzanie informacji w dowolnych sensownych teoriach fizycznych. Także takich,…
życie akademickie
Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Na trzeciej liście rankingowej znalazło się pięcioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finansowanie. Są wśród nich: dr Karolina Rudnicka z Wydziału…
życie akademickie
Głębiny morskie należą do najsłabiej poznanych obszarów naszej planety. Ta wielka otchłań, często postrzegana jest jako obszar graniczny życia, ze względu na  brak światła, wysokie ciśnienie, ograniczoną dostępność składników odżywczych i skrajne temperatury wahające się od 2-4°C w większości siedlisk do ponad 100°C w miejscach występowania pól hydrotermalnych. Fot. Pixabay…
życie akademickie
Sfinansowanie projektu badawczego oraz przyznanie stypendium naukowego na kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymał mgr Bartosz Duraj z Uniwersytetu Gdańskiego.   Polska energetyka po II wojnie światowej rozpoczęła długą drogę modernizacji od odbudowy, przez elektryfikację i uwolnienie rynku energii aż po konieczność sprostania wyzwaniu europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.…
nauka
Dr Anna Iglikowska z Wydziału Biologii UG. Dr Anna Iglikowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką konkursu Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki. Projekt naukowczyni pt.: "Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda)", w ramach którego obserwowany będzie…
nauka
Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego.   Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu…
nauka
Badania nad recyklingiem chemicznym wybranych tworzyw sztucznych w obecności nowych katalizatorów - struktur metaloorganicznych MOF (ang. metal organic frameworks) poprowadzi dr inż. Patrycja Maria Jutrzenka Trzebiatowska z Wydziału Chemii UG. Projekt pt.: „Struktury metaloorganiczne (MOF) jako potencjalne katalizatory chemicznego recyklingu polimerów” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu NCN SONATINA 5. Zaplanowane…
nauka
Prof. Janusz Rak został laureatem międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski i otrzyma ponad 1,6 mln zł na realizację projektu pt. Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad…
nauka
Projekt “Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji” (BUFFER) dr Sary Benelli z Uniwersytetu Gdańskiego trafił na listę rankingową zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu POLS. Konkurs kierowany jest do zagranicznych naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach naukowych. Narodowe…
nauka
Uniwersytet Gdański znalazł się wśród liderów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2019 roku. Według opublikowanego niedawno raportu rocznego, Uniwersytet Gdański zajął 5. miejsce wśród uniwersytetów oraz 6. wśród wszystkich beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2019 roku. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 28 638 000 zł, a liczba złożonych przez uczelnię i zakwalifikowanych  wniosków…
nauka
Badacze z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Farmaceutycznego GUMed uzyskali 1 945 200 zł  z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu "Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami”. Finansowanie przyznane zostało w ramach konkursu OPUS18. Nowy projekt "…
nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finasowanie 17 projektów. Dodatkowo w ramach konsorcjów naukowych pracownicy Uniwersytetu będą realizowali 4 projekty. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 19 mln zł, w tym finasowanie dla UG blisko 14 mln zł. Konkurs OPUS jest…
nauka
Ogłoszony pod koniec marca konkurs Narodowego Centrum Nauki SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 został rozstrzygnięty. Wśród laureatów jest Pani dr hab. Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, która złożyła wniosek pt.: „Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE…
nauka
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez NCN, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Wśród 52 wymienionych projektów znalazło się aż 6 realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim: Panel Konkurs Tytuł polski Imię kierownika Nazwisko kierownika Wydział Data podpisania Data…
nauka
Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na badania podstawowe doświadczonym naukowcom oraz uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w ramach konkursów MAESTRO 11 i SONATA BIS 9.  W MAESTRO 11 wnioski mogli składać doświadczeni naukowcy, planujący pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Aby zostać kierownikiem projektu, należy wykazać się publikacjami w uznanych czasopismach naukowych,…
nauka
W ramach projektu prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w styczniu 2020 r. naukowcy rozpoczną prace nad budową nowatorskiego fotoreaktora cienkowarstwowego, który znajdzie zastosowanie w procesach m.in. dezynfekcji i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu TANGO 3 Narodowego Centrum Nauki.   Głównym celem projektu jest…
nauka
18 listopada 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXIII konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Uniwersytet Gdański otrzymał finansowanie 16 projektów, w tym projekt realizowany w konsorcjum gdzie Uniwersytet Gdański jest partnerem. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla UG to 13 655 338,00 zł. Nasza Uczelnia znalazła się na 6 miejscu wśród uniwersytetów i 7 miejscu wśród…
nauka
Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, budowa oraz przetestowanie nowatorskiego fotoreaktora cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę fotokatalityczną w postaci nanorurek zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub Cu2O. Ponadto celem projektu jest: stworzenie koncepcji gospodarczego wykorzystania fotoreaktora cienkowarstwowego w takich dziedzinach gospodarki jak procesy dezynfekcji i/lub uzdatniania fazy…