14 mln dofinansowania z NCN na projekty naukowców z UG

NCN

Blisko 14 milionów złotych otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy będą realizowali łącznie 16 projektów. Największą kwotę przyznanego dla UG finansowania na realizację projektów zyskały kolejno: Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Chemii oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów konkursów OPUS, PRELUDIUM i POLONEZ BIS. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 4299 wniosków, których wartość opiewała na ponad 3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 576 projektów. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 13,4%.

Naukowcy z UG otrzymają z Narodowego Centrum Nauki blisko 14 milionów złotych. Będą realizować łącznie  16 projektów: cztery z nich w konsorcjach naukowych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Ze wszystkich wydziałów UG największą kwotę finansowania (otrzymanego dla UG) na realizację projektów zyskały kolejno: Wydział Oceanografii i Geografii (5 512 742,00 zł), Wydział Chemii (5 124 636,00 zł) oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (1 340 781,00 zł).

Poniżej pełna lista dofinansowanych na UG projektów:

Lp.

Program

Wnioskodawca

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

Budżet całkowity w PLN

Budżet dla UG w PLN

1

OPUS 23

Konsorcjum
(UG jako Lider)

Rodziewicz-Motowidło Sylwia

WCH

Bionanocząsteczki z molekularnym celownikiem jako broń wobec raka piersi

2 396 080,00

1 118 740,00

2

OPUS 23

Konsorcjum
(UG jako Partner)

Caban Magda

WCH

Opracowanie nowych procesów wytwarzania oraz sterylizacji funkcjonalnych napojów roślinnych z zastosowaniem technologii zimnej plazmy atmosferycznej

1 845 860,00

597 190,00

3

OPUS 23

Jednostka naukowa

Mazierski Paweł

WCH

Projektowanie i synteza wieloskładnikowych heterostruktury na bazie szkieletów metaloorganicznych do wydajnej i selektywnej fotokonwersji CO2 w użyteczne paliwa i związki chemiczne

1 871 700,00

1 871 700,00

4

OPUS 23

Jednostka naukowa

Bełdowska Magdalena

WOiG

Producenci pierwotni jako kluczowy nośnik historycznej i współczesnej rtęci w estuaryjnej sieci troficznej

1 999 860,00

1 999 860,00

5

OPUS 23

Konsorcjum
(UG jako Lider)

Łukawska-Matuszewska Katarzyna

WOiG

Wpływ procesów biogeochemicznych w osadach
beztlenowych na morski system kwasowozasadowy na przykładzie Bałtyku

1 199 882,00

839 982,00

6

OPUS 23

Jednostka naukowa

Kruk Mirosław

WH

Najstarsze ikony (XV- XVI w.) ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na tle porównawczym

875 120,00

875 120,00

7

OPUS 23

Konsorcjum
(UG jako Lider)

Mazur-Marzec Hanna

WOiG

Metabolity Nostoc edaphicum CCNP1411 i Pseudanabaena galeata CCNP1313, jako związki wyjściowe do opracowania nowych leków antynowotworowych (CYANOCRAB).

3 388 613,00

2 672 900,00

8

POLONEZ BIS 2

Osoba fizyczna

Sikorska Celina

WCH

Superalkalia jako elementy do projektowania unikatowych materiałów oraz katalizatorów procesu przekształcenia azotu w amoniak

859 138,00

859 138,00

9

POLONEZ BIS 2

Osoba fizyczna

Khan Kabiruddin

WCH

NanoSens: W kierunku opartego na wielu dowodach podejścia do oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez różne grupy nanocząstek i zaawansowane materiały

677 868,00

677 868,00

10

POLONEZ BIS 2

Jednostka naukowa

Grzegorz Grabe

MWB

Dynamika i ewolucja specyficzności kompleksów toksyna-antytoksyna

1 130 821,00

1 130 821,00

11

PRELUDIUM 21

Osoba fizyczna

Majewska Natalia

WMFiI

Analiza mechanizmu wygaszania luminescencji w tlenkach aktywowanych jonami Cr3+ z wykorzystaniem pomiarów temperaturowej zależności fotoprzewodnictwa

70 000,00

70 000,00

12

PRELUDIUM 21

Jednostka naukowa

Anikiej-Wiczenbach Paulina

WNS

Interdyscyplinarna i holistyczna analiza funkcjonowania rodzin z dzieckiem z rzadką choroba genetyczną

189 500,00

189 500,00

13

PRELUDIUM 21

Jednostka naukowa

Jakubczak-Fopke Katarzyna

WPiA

Chemiczna i chirurgiczna kastracja przestępców seksualnych - skuteczna kara, środek leczniczy czy dehumanizująca tortura? Analiza prawnoporównawcza modeli amerykańskich i europejskich.

158 600,00

158 600,00

14

PRELUDIUM 21

Jednostka naukowa

Marko Dawid

WPiA

Bezpośredni skutek dyrektywy UE w procesie karnym – między efektywnością unijnych gwarancji procesowych a autonomią proceduralną państwa członkowskiego

100 869,00

100 869,00

15

PRELUDIUM 21

Jednostka naukowa

Weronika Babińska

MWB

Czy mikrobiom gleby uprawnej wpływa na rozwój chorób czarnej nóżki i mokrej zgnilizny wywoływanych przez bakterie pektynolityczne z rodzaju Dickeya i Pectobacterium?

209 960,00

209 960,00

16

PRELUDIUM 21

Osoba fizyczna

Katarzyna Dziubek

ICCVS

Analiza wewnątrzkomórkowej ścieżki sygnalizacyjnej PD-1 w kostniakomięsaku z użyciem medycyny porównawczej. Czy pies jest kluczem do następnej generacji leków na kostniakomięsaka?

210 000,00

210 000,00

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl

OPUS, PRELUDIUM i POLONEZ BIS. Konkursy NCN

OPUS to konkurs o szerokiej formule. Mogą brać w nim udział naukowczynie i naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej, bez ograniczenia co do stopnia naukowego, wieku lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

Konkurs PRELUDIUM wspiera rozwój młodych naukowców poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. Badacze mogą otrzymać w tym konkursie grant w wysokości 70, 140 lub 210 tys. zł na badania trwające odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Kierownik projektu PRELUDIUM nie może mieć stopnia naukowego doktora.

Konkurs POLONEZ BIS to kolejna odsłona atrakcyjnych grantów dla naukowców przyjeżdzających spoza granic Polski. Jest skierowany do osób, które mają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG