15 mln dofinansowania z NCN na projekty naukowców z UG

NCN

Ponad 15 milionów PLN otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zostali laureatami konkursów OPUS i SONATA. Ze wszystkich wydziałów UG największą kwotę finansowania na realizację projektów zyskały kolejno: Wydział Biologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydział Chemii UG.

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. W rozstrzygniętych konkursach złożono łącznie 3005 wniosków, a ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Laureatki i laureaci konkursu otrzymają niemal 740 mln zł na realizację projektów naukowych z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach.

Naukowcom z Uniwersytetu Gdańskiego przyznano finansowanie na 14 projektów. Trzy z nich realizowane będą w konsorcjum. Najlepiej, zarówno pod względem kwoty przyznanego finansowania oraz liczby finansowanych projektów wypadły Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (4 392 000,00 zł), Wydział Biologii (3 895 043,00 zł), oraz Wydział Chemii UG (1 989 792,00 zł).

Poniżej pełna lista dofinansowanych na UG projektów:

Lp Program Wnioskodawca Rola UG w projekcie Kierownik projektu po stronie UG Wydział Tytuł projektu Budżet dla UG w walucie finansowania
1 OPUS 22 Jednostka naukowa   Besta Tomasz WNS Różnice indywidualne i wspieranie przemocy grupowej: Rola rozhamowania, zuchwałości i bezduszności 950 000,00
2 OPUS 22 Jednostka naukowa   Balwicka-Szczyrba Małgorzata WPiA Zdolność do uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym osób starszych. Instytucje wsparcia - perspektywa prawna 224 088,00
3 OPUS 22 Jednostka naukowa   Mioduchowska Monika WB „Wyschnijmy i przeżyjmy razem”: czy anhydrobioza u niesporczaków (Tardigrada) jest modulowana przez specyficzny mikrobiom i zależy od bakterii, które razem z nimi przeżywają wysuszenie? 1 076 472,00
4 OPUS 22 Konsorcjum Lider Jakubas Dariusz WB Co na prawdę liczy się dla wysokoarktycznego zooplanktonożernego ptaka morskiego żerującego w gwałtownie zmieniającym się środowisku - rozmiar ofiary czy jego wartośc energetyczna? 1 833 411,00
5 OPUS 22 Konsorcjum Partner Spodzieja Marta                                                            WCH Nowe immunomodulatory kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalna terapia w toczniu rumieniowatym układowym 810 812,00
6 OPUS 22 Jednostka naukowa   Mariusz Grinholc MWB Krótko- i długoterminowe odpowiedzi transkryptomiczne Escherichia coli na fototerapie: analiza systemów 1 925 160,00
7 OPUS 22 Jednostka naukowa   Igor Konieczny MWB Polifosforan i DNA jako rusztowania dla białek podczas stresu i w normalnych warunkach wzrostu 2 466 840,00
8 SONATA 17 Jednostka naukowa   Moskalewicz Damian WOiG Ulepszenie strategii zarządzania zagrożeniami naturalnymi w strefie brzegowej morza poprzez powiązanie form i osadów sztormowych z pomiarami instrumentalnymi – STORMLINK 771 000,00
9 SONATA 17 Jednostka naukowa   Bonk Alicja WOiG Rodzaje i intensywność pożarów roślinności oraz ich wpływ na ekosystemy jeziorne wzdłuż transektu europejskiego (FLAMES) 1 136 186,00
10 SONATA 17 Jednostka naukowa   Adamska-Mieruszewska Joanna WE Społeczno-psychologiczne czynniki motywujące do wspierania społecznych i komercyjnych kampanii crowdfundingowych 192 760,00
11 SONATA 17 Jednostka naukowa   Zdrowowicz-Żamojć Magdalena WCH Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii 1 178 980,00
12 SONATA 17 Jednostka naukowa   Alicja Sznarkowska ICCVS Charakterystyka funkcji i regulacji izoformy 2 czynnika transkrypcyjnego Nrf2 1 776 908,00
13 SONATA 17 Konsorcjum Partner Lewandowska Danuta WB Rozwój wiedzy na temat roli ligandów GPR18 jako strategii ukierunkowanej na mikroglej w regulacji neurozapalenia 186 060,00
14 SONATA 17 Jednostka naukowa   Szewczyk Maciej WB Analiza różnorodności i struktury genetycznej linii męskich w populacjach wilka szarego (Canis lupus) w Europie 799 100,00
              15 327 777,00

Dodatkowo grant na projekt "Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo" otrzymał dr hab. Krzysztof Hinc (2 503 684 zł), pracownik MWB UG i GUMed. 

OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Finansowanie otrzymało siedem projektów złożonych przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, wśród których dwa  będą realizowane w konsorcjach. Łączna kwota pozyskanego finansowania dla UG to 9 286 783,00 zł.

SONATA 17 to konkurs skierowany do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od dwóch do siedmiu lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. Z UG finansowanie przyznano siedmiu wnioskom, na łączną kwotę 6 040 994,00. W tej edycji konkursu złożono łącznie 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych. Najwięcej projektów w rozstrzygniętych konkursach zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych (ST) – aż 243 projekty o wartości ponad 294,3 mln zł. Finansowanie otrzymało także 196 projektów z obszaru nauk o życiu (NZ) o wartości niemal 345 mln zł oraz 150 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) na kwotę ponad 100,2 mln zł.

Więcej informacji o rozstrzygniętych konkursach na str. NCN

EMW/Zespół Prasowy UG