nauka
Funkcje basiginy, czyli ważnego dla ludzkiego ciała białka, zbada zespół dr hab. inż. Agnieszki Piwkowskiej z Wydziału Chemii. Naukowczyni jest kierowniczką projektu, który został dofinansowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki Preludium BIS 5 na 687 tys. zł. Wyniki badań zespołu mogą pomóc w lepszym zrozumieniu dolegliwości związanych z cukrzycą, jak uszkodzenie nerek czy albuminuria.  - Najważniejszym celem…
nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 22 i SONATA 17 na granty badawcze. Liczni naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego na liście laureatów konkursów. Łącznie wydziały UG otrzymają ponad 15 mln zł. Z 3005 zgłoszonych wniosków ostatecznie 589 otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości niemal 740 mln zł. OPUS 22 jest konkursem, który nie bierze pod uwagę stopnia zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, ale…
życie akademickie
Ponad 15 milionów PLN otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zostali laureatami konkursów OPUS i SONATA. Ze wszystkich wydziałów UG największą kwotę finansowania na realizację projektów zyskały kolejno: Wydział Biologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydział Chemii UG. NCN ogłosiło wyniki…
współpraca
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło program specjalny dla naukowców uciekających przed wojną. Spośród 213 zgłoszeń uchodźców z Ukrainy NCN wybrał 51 laureatów. Są to głównie badacze z Kijowa, Charkowa i Lwowa. Trójka z nich rezyduje obecnie w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii, Wydziale Historycznym oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.  Program przygotowany przez Narodowe Centrum Nauki…
nauka
„Przyczynowość relatywistyczna a przetwarzanie informacji”- projekt zgłoszony do konkursu NCN przez Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych zyskał finansowanie w wysokości ponad 3,4 mln zł. - Pytamy o to, jakie są absolutnie fundamentalne ograniczenia na przetwarzanie informacji w dowolnych sensownych teoriach fizycznych. Także takich,…
życie akademickie
Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Na trzeciej liście rankingowej znalazło się pięcioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finansowanie. Są wśród nich: dr Karolina Rudnicka z Wydziału…
nauka
Dr Anna Iglikowska z Wydziału Biologii UG. Dr Anna Iglikowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką konkursu Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki. Projekt naukowczyni pt.: "Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda)", w ramach którego obserwowany będzie…
nauka
W konkursie Narodowego Centrum Nauki Sonata 16 w ramach grantu dr Michał Studziński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG otrzymał ponad 1 milion zł. Dzięki temu przez trzy lata będzie realizował projekt pt. Symetrie i splątanie w obwodach kwantowych. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed…
nauka
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 39. edycję konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. W sumie na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Z 84 wniosków złożonych przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego do programów OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2, 19 otrzymało finansowanie na łączną kwotę dla Uczelni 15 678 381,00 zł.   8 projektów będzie realizowanych w ramach…
nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Wśród 40 projektów, które otrzymają finansowanie w ramach SONATA BIS – panel ST znalazł się projekt pt. „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem” realizowany w partnerstwie między Uniwersytetem…
nauka
Projekt “Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji” (BUFFER) dr Sary Benelli z Uniwersytetu Gdańskiego trafił na listę rankingową zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu POLS. Konkurs kierowany jest do zagranicznych naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach naukowych. Narodowe…
nauka
Uniwersytet Gdański znalazł się wśród liderów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2019 roku. Według opublikowanego niedawno raportu rocznego, Uniwersytet Gdański zajął 5. miejsce wśród uniwersytetów oraz 6. wśród wszystkich beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2019 roku. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 28 638 000 zł, a liczba złożonych przez uczelnię i zakwalifikowanych  wniosków…
nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ostatnią, czwartą listę rankingową laureatów konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. 13 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało finansowanie na swoje wnioski. Jego łączna kwota to 451 859,00 zł. W ramach konkursu naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego złożyli 41 wniosków. 13 z nich otrzymało finansowanie. Poniżej przedstawiamy…
nauka
Badacze z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Farmaceutycznego GUMed uzyskali 1 945 200 zł  z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu "Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami”. Finansowanie przyznane zostało w ramach konkursu OPUS18. Nowy projekt "…
nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finasowanie 17 projektów. Dodatkowo w ramach konsorcjów naukowych pracownicy Uniwersytetu będą realizowali 4 projekty. Łączna kwota przyznanego finansowania to ponad 19 mln zł, w tym finasowanie dla UG blisko 14 mln zł. Konkurs OPUS jest…
nauka
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez NCN, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Wśród 52 wymienionych projektów znalazło się aż 6 realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim: Panel Konkurs Tytuł polski Imię kierownika Nazwisko kierownika Wydział Data podpisania Data…
nauka
Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, budowa oraz przetestowanie nowatorskiego fotoreaktora cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę fotokatalityczną w postaci nanorurek zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub Cu2O. Ponadto celem projektu jest: stworzenie koncepcji gospodarczego wykorzystania fotoreaktora cienkowarstwowego w takich dziedzinach gospodarki jak procesy dezynfekcji i/lub uzdatniania fazy wodnej…