Fotoreaktor cienkowarstwowy powstanie w ramach projektu prof. dr hab. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Programu TANGO 3

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, budowa oraz przetestowanie nowatorskiego fotoreaktora cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę fotokatalityczną w postaci nanorurek zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub Cu2O.

Ponadto celem projektu jest:

  1. stworzenie koncepcji gospodarczego wykorzystania fotoreaktora cienkowarstwowego w takich dziedzinach gospodarki jak procesy dezynfekcji i/lub uzdatniania fazy wodnej;
  2. przeprowadzenie analiz rynkowych, diagnozujących zapotrzebowanie na produkcję i/lub wykorzystanie fotoreaktora cienkowarstwowego;
  3. opracowanie zgłoszenia patentowego, dotyczącego fotoreaktora cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę fotokatalityczną w postaci nanorurek zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub Cu2O;
  4. pozyskanie partnera zainteresowanego wytwarzaniem/produkcją i/lub użytkowaniem takich fotoreaktorów.

Projekt będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2020 r., a jego budżet to 178 825 PLN.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii. Głównymi wykonawcami w projekcie są dr inż. Paweł Mazierski oraz mgr inż. Magda Kozak.

 

Biuro Promocji UG