Uniwersytet Gdański liderem konkursów NCN w 2019 r.

Uniwersytet Gdański znalazł się wśród liderów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2019 roku.

Według opublikowanego niedawno raportu rocznego, Uniwersytet Gdański zajął 5. miejsce wśród uniwersytetów oraz 6. wśród wszystkich beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2019 roku. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 28 638 000 zł, a liczba złożonych przez uczelnię i zakwalifikowanych  wniosków: 56. Stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych daje wysoki liczbowy wskaźnik sukcesu na poziomie 24%.

Trzy największe projekty, które otrzymały finansowanie z NCN w 2019 roku:

  1. „Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand” w ramach konkursu SONATA BIS 8, kierownik projektu: dr Sergey Samsonov z Wydziału Chemii UG, przyznane środki dla UG: 2 477 304,00 zł.
  2. „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” w ramach konkursu OPUS 16, kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Grinberg, przyznane środki dla UG: 782 400,00 zł (przyznane środki dla całego konsorcjum naukowego 2 151 320,00 zł).
  3. „Antybakteryjne działanie aldehydu cynamonowego i jego wykorzystanie w syntezie nanocząstek” w ramach konkursu SONATA 14, kierownik projektu: dr Dariusz Nowicki z Wydziału Biologii UG, przyznane środki dla UG: 1 268 000,00 zł.

Misją Narodowego Centrum Nauki jest wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów.

Biuro Rzecznika Prasowego