Ponad 15,5 mln dla naukowców UG w konkursach OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 39. edycję konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. W sumie na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Z 84 wniosków złożonych przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego do programów OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2, 19 otrzymało finansowanie na łączną kwotę dla Uczelni 15 678 381,00 zł.

 

  • 8 projektów będzie realizowanych w ramach programu OPUS 20, z czego 2 projekty będą realizowane w konsorcjach, w których UG jest Liderem. Kwota przyznanych środków dla UG to 9 105 351,00 zł;
  • 6 projektów realizowanych będzie w ramach programu SONATA 16, z czego 1 projekt będzie realizowany w konsorcjum, w którym UG jest Partnerem. Kwota przyznanych środków dla UG to 4 413 061,00 zł;
  • 5 projektów realizowanych będzie w ramach programu PRELUDIUM BIS 2. W ramach tego programu przewidziane jest zwiększenie limitu przyjęć do szkół doktorskich – projekty finansują stypendium przez 4 lata. Kwota przyznanych środków dla UG to 2 411 143,00 zł.

 

Dofinansowane projekty z Uniwersytetu Gdańskiego:

 

Lp.

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

Całkowite dofinansowanie projektu

Dofinansowanie dla UG

1.

prof. Theodore Robert Hupp

ICCVS

Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom

3 098 035,00 zł

1 664 355,00 zł

2.

dr Andrea Lipińska

MWB

Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2

1 908 360,00 zł

1 908 360,00 zł

3.

prof. dr hab. Krystyna  Bieńkowska-Szewczyk

MWB

Drogi miedzykomórkowej transmisji wirusa SARS-CoV2

539 000,00 zł

539 000,00 zł

4.

dr hab. Stefan Zbigniew Tukaj

WB

Rola białka szoku termicznego Hsp90 w atopowym zapaleniu skóry

1 022 800,00 zł

1 022 800,00 zł

5.

dr Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska-Skarbek

WB

Wpływ kolonijnych ptaków morskich na zespoły organizmów strefy przybrzeżnej Oceanu Arktycznego (ECOS)

1 100 400,00 zł

1 100 400,00 zł

6.

dr Magdalena Agata Płotka

WB

Analiza molekularna stabilności termicznej endolizyn z ekstremofilnych bakteriofagów na drodze zwalczania bakterii Gram-ujemnych

1 485 600,00 zł

1 485 600,00 zł

7.

dr hab. Adam Sieradzan

WCH

Blokowanie oddziaływań HVEM/LIGHT przy wykorzystaniu peptydów - innowacyjne podejście do immunosupresji

536 600,00 zł

536 600,00 zł

8.

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

WCH

Nowa klasa związków przeciwbakteryjnych. Projektowanie, synteza oraz badanie mechanizmu działania.

537 800,00 zł

537 800,00 zł

9.

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

WCH

Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących
ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO

1 148 920,00 zł

1 148 920,00 zł

10.

dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

WE

Rozwiązania ekonomii współdzielenia i mikromobilności dla modelowania przepływów osób i rzeczy w miastach i strefach podmiejskich

439 303,00 zł

439 303,00 zł

11.

dr Cezary Jerzy Kucewicz

WH

Ozdobne paski tarcz hoplickich z Peloponezu (700–450 p.n.e.)

579 500,00 zł

579 500,00 zł

12.

dr hab. Lech Czerniak

WH

Groby „mężczyzn z sierpem” i ich rola w budowaniu nowej tożsamości po upadku pierwszych społeczności rolniczych w Małopolsce na przełomie szóstego i piątego tysiąclecia przed Chr.

982 015,00 zł

982 015,00 zł

13.

dr Illia Serdiuk

WMFiI

Breaking bad w materiałach organicznych: czy emitery do OLED łamią zasady fotofizyki?

789 600,00 zł

789 600,00 zł

14.

dr Michał  Studziński

WMFiI

Symetrie i splątanie w obwodach kwantowych

1 024 480,00 zł

1 024 480,00 zł

15.

dr Paweł Atroszko

(dr Edyta Charzyńska - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Lider)

WNS

Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych

479 778,00 zł

228 604,00 zł

16.

dr hab. Sylwia Mrozowska

WNS

Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

351 200,00 zł

351 200,00 zł

17.

dr hab. Konrad Ocalewicz

WOiG

Identyfikacja genów wpływających na skuteczność gynogenezy u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

651 951,00 zł

519 215,00 zł

18.

dr hab. Michał Gałędek

WPiA

Fundamenty polskiego prawa karnego w II i III Rzeczypospolitej

446 543,00 zł

446 543,00 zł

19.

dr hab. Sławomir Steinborn

WPiA

Optymalny model wykorzystania transmisji audiowizualnej w procesie karnym – między efektywnością postępowania a gwarancjami jego uczestników

374 086,00 zł

374 086,00 zł

 

 

W sumie do Narodowego Centrum Nauki złożono ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 3,4 mld zł. Finansowanie przyznano 638 projektom o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Najwięcej, aż 1299 wniosków nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych, z czego finansowanie przyznano 246 projektom o łącznej wysokości prawie 252 mln zł. W grupie nauk o życiu zgłoszono 1210 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 232 o wartości prawie 319 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN wpłynęło 1018 wniosków, z czego finansowanie otrzymało 160 w wysokości ponad 97 mln zł. W tej edycji konkursów współczynnik sukcesu wyniósł ponad 18%.

 

Listy rankingowe zostały opublikowane na stronie NCN.

 

Oprac. Biuro Projektów Naukowych

Oprac. Biuro Projektów Naukowych