Over 15.5 million for UG researchers in OPUS 20, SONATA 16 and PRELUDIUM BIS 2 competitions

Over 15.5 million for UG researchers in OPUS 20, SONATA 16 and PRELUDIUM BIS 2 competitions

The National Centre of Science has settled the 39th edition of OPUS, SONATA and PRELUDIUM BIS competitions. In total, 638 projects worth almost PLN 668 million were placed on ranking lists. Out of 84 applications submitted by the scientists of the University of Gdańsk to the following programmes: OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2, 19 received funding for the total amount for the University PLN 15 678 381.00.

  • 8 projects will be realised within the OPUS 20 programme, out of which 2 projects will be implemented in consortia in which UG is a Leader. The amount of funds granted to UG is PLN 9 105 351.00;
  • 6 projects will be realised within the SONATA 16 programme, including 1 project realised in a consortium in which UG is the Partner. The amount of funds granted to UG is PLN 4,413,061.00;
  • 5 projects will be realised within the PRELUDIUM BIS 2 programme. The amount of funds granted for the UG is PLN 2 411 143.00.

Supported projects from the University of Gdańsk:

 

Lp.

Kierownik projektu

Wydział

Tytuł projektu

Całkowite dofinansowanie projektu

Dofinansowanie dla UG

1.

prof. Theodore Robert Hupp

ICCVS

Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom

3 098 035,00 zł

1 664 355,00 zł

2.

dr Andrea Lipińska

MWB

Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2

1 908 360,00 zł

1 908 360,00 zł

3.

prof. dr hab. Krystyna  Bieńkowska-Szewczyk

MWB

Drogi miedzykomórkowej transmisji wirusa SARS-CoV2

539 000,00 zł

539 000,00 zł

4.

dr hab. Stefan Zbigniew Tukaj

WB

Rola białka szoku termicznego Hsp90 w atopowym zapaleniu skóry

1 022 800,00 zł

1 022 800,00 zł

5.

dr Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska-Skarbek

WB

Wpływ kolonijnych ptaków morskich na zespoły organizmów strefy przybrzeżnej Oceanu Arktycznego (ECOS)

1 100 400,00 zł

1 100 400,00 zł

6.

dr Magdalena Agata Płotka

WB

Analiza molekularna stabilności termicznej endolizyn z ekstremofilnych bakteriofagów na drodze zwalczania bakterii Gram-ujemnych

1 485 600,00 zł

1 485 600,00 zł

7.

dr hab. Adam Sieradzan

WCH

Blokowanie oddziaływań HVEM/LIGHT przy wykorzystaniu peptydów - innowacyjne podejście do immunosupresji

536 600,00 zł

536 600,00 zł

8.

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

WCH

Nowa klasa związków przeciwbakteryjnych. Projektowanie, synteza oraz badanie mechanizmu działania.

537 800,00 zł

537 800,00 zł

9.

prof. dr hab. Tomasz Puzyn

WCH

Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących
ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO

1 148 920,00 zł

1 148 920,00 zł

10.

dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

WE

Rozwiązania ekonomii współdzielenia i mikromobilności dla modelowania przepływów osób i rzeczy w miastach i strefach podmiejskich

439 303,00 zł

439 303,00 zł

11.

dr Cezary Jerzy Kucewicz

WH

Ozdobne paski tarcz hoplickich z Peloponezu (700–450 p.n.e.)

579 500,00 zł

579 500,00 zł

12.

dr hab. Lech Czerniak

WH

Groby „mężczyzn z sierpem” i ich rola w budowaniu nowej tożsamości po upadku pierwszych społeczności rolniczych w Małopolsce na przełomie szóstego i piątego tysiąclecia przed Chr.

982 015,00 zł

982 015,00 zł

13.

dr Illia Serdiuk

WMFiI

Breaking bad w materiałach organicznych: czy emitery do OLED łamią zasady fotofizyki?

789 600,00 zł

789 600,00 zł

14.

dr Michał  Studziński

WMFiI

Symetrie i splątanie w obwodach kwantowych

1 024 480,00 zł

1 024 480,00 zł

15.

dr Paweł Atroszko

(dr Edyta Charzyńska - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Lider)

WNS

Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych

479 778,00 zł

228 604,00 zł

16.

dr hab. Sylwia Mrozowska

WNS

Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

351 200,00 zł

351 200,00 zł

17.

dr hab. Konrad Ocalewicz

WOiG

Identyfikacja genów wpływających na skuteczność gynogenezy u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

651 951,00 zł

519 215,00 zł

18.

dr hab. Michał Gałędek

WPiA

Fundamenty polskiego prawa karnego w II i III Rzeczypospolitej

446 543,00 zł

446 543,00 zł

19.

dr hab. Sławomir Steinborn

WPiA

Optymalny model wykorzystania transmisji audiowizualnej w procesie karnym – między efektywnością postępowania a gwarancjami jego uczestników

374 086,00 zł

374 086,00 zł

 

 

In total, over 3.5 thousand applications totalling nearly PLN 3.4 billion were submitted to the National Science Centre. Funding was granted to 638 projects with a total value of nearly PLN 668 million. The largest number of applications, as many as 1299, were submitted in the group of sciences and technical sciences, of which 246 projects with a total value of nearly PLN 252 million were granted funding. In the life sciences group, 1210 applications were submitted, of which 232, worth nearly PLN 319 million, were qualified for funding. In the humanities, social sciences and arts, NCN received 1018 applications, of which 160 were granted funding, worth over PLN 97 million. The success rate in this edition of competitions was over 18%.

Ranking lists have been published on the NCN website.

 

Oprac. Biuro Projektów Naukowych

Research Projects Office