NCN - badania nad wirusami i epidemiami

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez NCN, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Wśród 52 wymienionych projektów znalazło się aż 6 realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim:

Panel

Konkurs

Tytuł polski

Imię kierownika

Nazwisko kierownika

Wydział

Data podpisania

Data zakończenia

Kwota umowy w zł

NZ6

SONATA BIS

Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej

Andrea

Lipińska

MWB

05.05.2015

04.01.2021

1 870 760 zł

HS3

OPUS

"Sina śmierć z Azji". Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku

Iwona

Janicka

WH

05.08.2016

04.08.2020

193 200 zł

NZ7

SONATA

Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce.

Krzysztof

Łepek

MWB

23.01.2017

22.07.2020

747 040 zł

NZ6

PRELUDIUM

Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B.

Anna

Czarnota

MWB

02.08.2017

01.08.2020

99 600 zł

NZ6

PRELUDIUM

Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA.

Weronika

Hoffmann

MWB

27.03.2018

26.03.2020

120 000 zł

NZ6

OPUS

Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B

Katarzyna

Grzyb

MWB

02.10.2018

01.10.2021

1 410 400 zł

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną lista wybranych projektów na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl

Biuro Promocji