NCN projects – research on viruses and epidemies

National Science Center (NCN) published the list of selected research projects, foreign internships, grants and other scientific undertakings financed by the NCN, relating to the viruses and epidemies research. 6 out of 52 selected projects are carried out at the University of Gdańsk:

 

Funding scheme

Project title

PM First Name

PM Last Name

Faculty

Signing Date

End date

Amount of funding granted in PLN

SONATA BIS

Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej

 

Loose translation: Molecular mechanism of alphaherpesvirus proteins action crucial for modulating immunological response.

Andrea

Lipińska

MWB

05.05.2015

04.01.2021

1 870 760

OPUS

"Sina śmierć z Azji". Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku

 

Loose translation: “Blue death from Asia”. XIX century cholera epidemies in north-west provinces of Russian Empire.

Iwona

Janicka

WH

05.08.2016

04.08.2020

193 200

SONATA

Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce.
 

Loose translation: Estimating public health risk of possibly dangerous zoonotic type A flu virus strain, circulating among the livestock population in Poland.

Krzysztof

Łepek

MWB

23.01.2017

22.07.2020

747 040

PRELUDIUM

Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B.

 

Loose translation: Immunogenicity assessment of highly conserved epitopes of E2 glycoprotein of hepatitis type C virus  displayed at the surface of virus-like particle based on tiny surface protein of hepatitis type B virus.

Anna

Czarnota

MWB

02.08.2017

01.08.2020

99 600

PRELUDIUM

Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA.

 

Loose translation: Examining the role of microRNA particles of pseudorabies in viral infection using RNA inhibitors.

Weronika

Hoffmann

MWB

27.03.2018

26.03.2020

120 000

OPUS

Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B

 

Loose translation: Immunogenic properties of the epitopes of NS3 protein of hepatitis type C virus fused with tiny surface protein of hepatitis type B.

Katarzyna

Grzyb

MWB

02.10.2018

01.10.2021

1 410 400

 

We encourage You to see the whole list of selected projects on the National Science Center website

 

 

Translation: Adam Myzyk

Biuro Promocji