Projekt OPUS18. UG liderem w konsorcjum z GUMed

Badacze z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Farmaceutycznego GUMed uzyskali 1 945 200 zł  z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu "Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami”. Finansowanie przyznane zostało w ramach konkursu OPUS18.

Nowy projekt "Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami.” (Ecological biochemistry of Pectobacterium - decoding of molecular interactions between bacteria and plants.) został przyznany konsorcjum badawczemu z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Wydziału Farmaceutycznego GUMed na lata 2020-2024 w kwocie 1 945 200 zł.

Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Gdański, kierownikiem projektu dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, zaś koordynatorem zespołu naukowego ze strony Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest dr hab. Krzysztof Waleron z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Projekt finansowany będzie w ramach OPUS18 przez Narodowe Centrum Nauki.

Badania proponowane we wniosku mają na celu poznanie chemicznych podstaw oddziaływania bakterii z rodzaju Pectobacterium z różnymi gatunkami roślin.  Wiedza o związkach chemicznych wydzielanych przez bakterie w relacji z różnymi żywicielami pozwoli na poznanie mechanizmów umożliwiających rozprzestrzenianie się tych bakterii w środowisku, co jest niezwykle istotne w dobie nieustannie zwiększającej się wymiany międzynarodowej materiałów roślinnych oraz obserwowanych zmian klimatycznych.

Biuro Rzecznika Prasowego