13 naukowców z UG otrzymało finansowanie w konkursie MINIATURA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ostatnią, czwartą listę rankingową laureatów konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. 13 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało finansowanie na swoje wnioski. Jego łączna kwota to 451 859,00 zł.

W ramach konkursu naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego złożyli 41 wniosków. 13 z nich otrzymało finansowanie. Poniżej przedstawiamy zestawienie (w kolejności alfabetycznej) wszystkich laureatów konkursu z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • dr Ana Belen Sainz
 • dr inż. Donata Figaj
 • dr Przemysław Jurczak
 • dr Natalia Karska
 • dr Katarzyna Kuncewicz
 • dr Antonio Mandarino
 • dr inż. Grzegorz Masik
 • dr Artur Piróg
 • dr hab. Joanna Pyzel
 • Dr Justyna Sawicka
 • dr John Harry Selby
 • dr Monika Anna Szuba
 • dr Maurycy Jacek Żarczyński

Tytuły projektów z UG, ich kierownika, a także kwotę całkowitego finansowania danego projektu znaleźć można w zamieszczonym PDF oraz na str. NCN

W konkursie MINIATURA 4 do finansowania zakwalifikowanych zostało 456 wniosków o łącznej wartości ponad 17,2 mln złotych. Więcej informacji na str. NCN

Biuro Rzecznika Prasowego