nauka
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ostatnią, czwartą listę rankingową laureatów konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. 13 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało finansowanie na swoje wnioski. Jego łączna kwota to 451 859,00 zł. W ramach konkursu naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego złożyli 41 wniosków. 13 z nich otrzymało finansowanie. Poniżej przedstawiamy…
nauka
Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na badania podstawowe doświadczonym naukowcom oraz uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w ramach konkursów MAESTRO 11 i SONATA BIS 9.  W MAESTRO 11 wnioski mogli składać doświadczeni naukowcy, planujący pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Aby zostać kierownikiem projektu, należy wykazać się publikacjami w uznanych czasopismach naukowych,…