Kolejne finansowanie dla pracowników UG na działania naukowe w konkursie MINIATURA 5 NCN

Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Na trzeciej liście rankingowej znalazło się pięcioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finansowanie. Są wśród nich: dr Karolina Rudnicka z Wydziału Filologicznego, dr Dagmara Budnik-Przybylska z Wydziału Nauk Społecznych, dr Małgorzata Lisowska z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, dr Mateusz Kowalik z Wydziału Chemii oraz dr inż. Małgorzata Gawrońska z Wydziału Chemii.

18 października do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęły nowe pozytywne decyzje dotyczące konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe. Jest to trzecia lista rankingowa ogłoszona przez koordynatorów dyscyplin.

Wśród laureatów znaleźli się:

  • Dr Karolina Rudnicka z Wydziału Filologicznego, działanie pt.: „Obecność zgodności (lub jej brak) między liczbą (mnogiego) podmiotu a jego rzeczownikowego dopełnienia jako cecha specyficzna dla danego języka (angielski, niemiecki, czeski, polski) - badanie akceptowalności”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 11 000,00 zł;
  • Dr Dagmara Budnik-Przybylska z Wydziału Nauk Społecznych, działanie pt.: „Psychofizjologia wyobrażeń w sporcie”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 46 200,00 zł;
  • Dr Małgorzata Lisowska z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, działanie pt.: „Sygnalizacja przez receptor CD20 w chłoniaku z komórek B”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 771,00 zł;
  • Dr Mateusz Kowalik z Wydziału Chemii, działanie pt.: „Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej kompleksów bizmutu(III) z pochodnymi pirazyny”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 500,00 zł;
  • Dr inż. Małgorzata Gawrońska z Wydziału Chemii, działanie pt.: „Nowe pochodne ampicyliny i ich kompleksy z jonami miedzi(II): synteza, oddziaływanie z biomelekułami, badania mikrobiologiczne”, w ramach którego przyznano finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 46 200,00 zł.

Ze strony pracowników Uniwersytetu Gdańskiego  do konkursu MINIATURA 5 wpłynęło 35 wniosków. Całkowity jego budżet wynosi 22 mln zł. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

Więcej informacji na str. NCN  

EMW/Zespół Prasowy UG