nauka
Uniwersytet Gdański kontynuuje swoje zaangażowanie w promowanie zrównoważonej gospodarki morskiej poprzez projekt „BlueBioTechpreneurs (BBT)”. Ta inicjatywa otrzymała prestiżowe dofinansowanie w ramach programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na lata 2021–2027. Jest to ważny krok w kierunku osiągnięcia celów…
życie akademickie
Wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych – to cel konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. Na trzeciej liście rankingowej znalazło się pięcioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali finansowanie. Są wśród nich: dr Karolina Rudnicka z Wydziału…
nauka
Komitet Inwestycyjny, którego zadaniem jest zatwierdzanie decyzji dotyczących dofinansowania prac przedwdrożeniowych przeanalizował i zatwierdził decyzje dotyczące zgłoszonych wniosków, w rezultacie czego przyznano dofinansowanie dla 5 zespołów prowadzących badania przedwdrożeniowe na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4…