Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla 5 zespołów badawczych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0

Inkubator Innowacyjności logo

Komitet Inwestycyjny, którego zadaniem jest zatwierdzanie decyzji dotyczących dofinansowania prac przedwdrożeniowych przeanalizował i zatwierdził decyzje dotyczące zgłoszonych wniosków, w rezultacie czego przyznano dofinansowanie dla 5 zespołów prowadzących badania przedwdrożeniowe na Uniwersytecie Gdańskim.

W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020) z inicjatywy Konsorcjum w składzie: Gdański Uniwersytet Medyczny (Lider), Uniwersytet Gdański (partner), Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. 21 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego, którego zadaniem jest zatwierdzanie decyzji dotyczących dofinansowania prac przedwdrożeniowych. Podczas posiedzenia, poddano ocenie wnioski o  dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, złożone w ogłoszonym przez Centrum Transferu Technologii UG naborze.

Członkowie Komitetu przeanalizowali i zatwierdzili decyzje dotyczące zgłoszonych wniosków, w rezultacie czego przyznano dofinansowanie dla 5 zespołów prowadzących następujące badania przedwdrożeniowe na Uniwersytecie Gdańskim:

 

  1. Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV – ocena skuteczności działania szczepionki in vivo metodą pasywnej immunizacji chimerycznych mysz

Kierownik Projektu: dr Katarzyna Grzyb, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

 

  1. Optymalizacja składu oraz badanie aktywności w warunkach in vivo formulacji do leczenia bakteryjnych infekcji ran opartej na synergistycznym połączeniu srebra i naftochinonów

Kierownik Projektu: dr Marta Krychowiak -Maśnicka, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

 

  1. 5-jodo-4-tio-2’-deoksyurydyna jako radiosensybilizator w radioterapii nowotworów piersi i prostaty. Badania modelu ksenograftów z wykorzystaniem błony kosmówkowo-omoczniowej kurzych zarodków (CAM) oraz myszy

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Janusz Rak, Wydział Chemii UG

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

 

  1. Innowacyjne materiały funkcjonalne do separacji CO2

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Adriana Zaleska – Medynska, Wydział Chemii UG

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł / warunek – pozytywna realizacja pierwszego etapu prac/

 

  1. Wykrywanie bakterii pektynolitycznych z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp.carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz z rodzaju Dickeya spp. w materiale roślinnym metodą Mulitipleks PCR – integracja z systemem ISO 14001:2015

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

 

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG