Wyniki Programu NCN. Naukowcy z Ukrainy otrzymali roczne granty

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło program specjalny dla naukowców uciekających przed wojną. Spośród 213 zgłoszeń uchodźców z Ukrainy NCN wybrał 51 laureatów. Są to głównie badacze z Kijowa, Charkowa i Lwowa. Trójka z nich rezyduje obecnie w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii, Wydziale Historycznym oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. 

Program przygotowany przez Narodowe Centrum Nauki pozwala laureatom na roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych. Pomimo tego, że ich kraj opanowała wojna, nadal mogą kontynuować swoje badania. Zgłoszenia można było składać między 28 marca a 26 kwietnia. W tym czasie złożono ponad 200 podań o granty. Koordynatorzy z NCN wybrali 51 laureatów. Wśród wyróżnionych największą grupę stanowią badacze zajmujący się naukami o Ziemi (dziewiętnaście osób). Z nauk ścisłych i technicznych oraz humanistycznych i społecznych wyróżniono kolejno siedemnaście i piętnaście osób. 

51 naukowców z Ukrainy poprowadzi swoje badania w 38 polskich ośrodkach. Są to głównie uczelnie z Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Dzięki programowi NCN-u trójka naukowczyń może kontynuować swoją działalność na Uniwersytecie Gdańskim.

- Współpracę z osobą, która otrzymała grant, rozpoczęłam ok. 10 lat temu, kiedy w 2011 r. odbywała się konferencja poświęcona polskiej i ukraińskiej historii historiografii. Wydział Historyczny UG był wtedy gospodarzem tego wydarzenia - opowiada dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG, opiekunka naukowa jednej z laureatek programu. -  Badaczka z Ukrainy, która działa obecnie na naszym wydziale, zajmuje się m.in. analizą historycznych czasopism ukraińskich. Dzięki temu grantowi może kontynuować swoją pracę i konsultować ją z nami. Jedną ze specjalizacji naszego wydziału jest historia relacji polsko-ukraińskiej oraz historia Ukrainy, zatem ta współpraca jest korzystna nie tylko dla samej laureatki, ale także dla nas. 

Pozostałymi opiekunami naukowymi ukraińskich badaczek stacjonujących na UG są dr hab. Marcin Łoś, prof. UG, który nadzoruje prace laureatki na Wydziale Biologii oraz dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG - opiekun na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. 

Wsparcie dla środowiska naukowego Ukrainy oferują także sam Uniwersytet Gdański. Niektórzy naukowcy z Ukrainy otrzymali miesięczne granty przyznawane przez naszą uczelnię. Cały czas także trwa zbiórka “Uniwersytet Gdański na pomoc Ukrainie”, z której środki zostaną przekazane na roczne stypendia dla uchodźców. Wsparcie w innej formie oferuje m.in. inicjatywa “Studenci dla Ukrainy”, której przedstawiciele niedługo przekażą ponad 50 sztuk rowerów i hulajnóg uchodźcom. 

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG