UG z kolejnym grantem z programu PRELUDIUM BIS 3

NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3. Wśród nagrodzonych projektów badawczych jest projekt Prorektora ds. Badań Naukowych UG, prof. dra hab. Wiesława Laskowskiego z Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Fizyczne ograniczenia na powstawanie i obserwacje ściśle kwantowych korelacji".

W trzeciej edycji o finansowanie starało się 228 naukowców z całej Polski. Granty o łącznej wartości ponad 55 milionów złotych otrzymało 97 wnioskodawców. Jednym z nich jest prof. dr hab. Wiesław Laskowski z Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki.

Otrzymane środki - w wysokości 523 380 zł - zostaną przeznaczone na realizację projektu pt. „Fizyczne ograniczenia na powstawanie i obserwacje ściśle kwantowych korelacji", w tym m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wyjazdy służbowe.

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Źródło i więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl

 

oprac. EMW/Zespół Prasowy UG