115 wniosków wpłynęło od naukowców UG do 49. konkursu NCN

NCN logo

Wnioski na ponad 97 mln. zł złożyli naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego do właśnie zakończonego 49 konkursu Narodowego Centrum Nauki. O 13 więcej niż w roku ubiegłym - łącznie do NCN trafiło 115 projektów. 64 wnioski zostały złożone do programu OPUS 25, a 51 do programu PRELUDIUM 22.  

Konkursy Narodowego Centrum nauki cieszą się niesłabnącym powodzeniem pomimo zmniejszonej alokacji środków - z 430 mln zł w 2022 r. do 330 mln zł w 2023 r.  W 2022 r. naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego złożyli 102 wnioski na łączną kwotę finansowania dla UG 67 378 916,00 zł, z czego otrzymali finansowanie 13 projektów.

Konkurs PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki wspiera rozwój młodych naukowczyń i naukowców, umożliwiając im zdobycie doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. Badacze mogą otrzymać tu grant w wysokości 70, 140 lub 210 tys. zł na badania trwające odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Kierownik projektu PRELUDIUM nie może mieć stopnia naukowego doktora, co więcej – nie musi być nawet doktorantem. Temat projektu finansowego przez NCN może być zbieżny z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to warunek konieczny.

OPUS to konkurs o szerokiej formule. Mogą brać w nim udział naukowczynie i naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej, bez ograniczenia co do stopnia naukowego, wieku lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Jedynym warunkiem, który na wstępie musi spełnić kierownik projektu jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego (w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki). Finansowanie można otrzymać na projekty badawcze trwające 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, w tym również na takie, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń lub współpracę z partnerami z zagranicy.

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl

Biuro Projektów Naukowych

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG