Naukowcy z UG laureatami konkursu POLONEZ BIS 1

Dr Marta Pobłocka

Dr Marta Pobłocka.

Dr Marta Anna Pobłocka z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi i dr Thomas George Zlosnik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zdobyli granty badawcze w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pozyskali łącznie ponad dwa mln zł.

Dr Marta Pobłocka ukończyła studia magisterskie na University of Glasgow (Szkocja), tytuł doktora otrzymała na University of Leicester (Wielka Brytania), staż podoktorski odbywała w Cancer Research UK Cambridge Institute na University of Cambridge (Wielka Brytania), obecnie rozpoczyna współpracę z Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przy UG.

Naukowczyni otrzymała od Narodowego Centrum Nauki 1 093 492 zł na realizację projektu „Charakterystyka starzenia się komórek układu odpornościowego i jego korelacja z rakiem płuca”.  

- Celem projektu jest określenie, w jaki sposób niedrobnokomórkowy rak płuca na różnych etapach progresji wpływa na starzenie się komórek układu immunologicznego. Chcemy ponadto określić panel markerów, który pozwoli na rozpoznawanie komórek ulegających przedwczesnemu procesowi starzenia się. Wierzymy, że terapia skierowana przeciw komórkom wykazującym cechy nasilonego starzenia się może poprawić skuteczność immunoterapii nowotworów – mówi dr Marta Pobłocka.

Projekt wpisuje się w nurt interdyscyplinarnych badań prowadzonych nad niedrobnokomórkowym rakiem płuca w ICCVS. Łączy immunologię, biologię molekularną, biochemię i onkologię oraz wykorzystuje zalety najnowszych postępów w technologii, aby dostarczyć nowych informacji na temat molekularnych podstaw starzenia się komórek układu immunologicznego oraz prognostycznego znaczenia tego zjawiska.

Dr Thomas George Zlosnik jest badaczem kosmologii i grawitacji, wcześniej pracował na Uniwersytecie Oksfordzkim, Perimeter Institute w Kanadzie, Imperial College London oraz Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Dofinansowanie projektu „Grawitacja i Ciemna Materia” jest rzędu miliona złotych.

- W standardowej teorii kosmologii większość materii we wszechświecie ma postać „ciemnej materii”, której dokładna natura nie jest obecnie znana. W poprzednich badaniach pomogłem wykazać, że – co zaskakujące – wiele efektów przypisywanych ciemnej materii może zamiast tego wynikać z opisania grawitacji przez rozszerzenie ogólnej teorii względności Einsteina. Projekt obejmuje badania, które doprowadzą do znacznego postępu w zrozumieniu, czy efekt ciemnej materii ma charakter grawitacyjny – wyjaśnia naukowiec.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Kierowany jest do naukowców z całego świata, którzy posiadają stopień naukowy doktora oraz którzy w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywali, nie byli zatrudnieni, ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Autorzy najwyżej ocenionych projektów zostają zaproszeni na rozmowę, gdzie prezentują założenia projektu oraz odpowiadają na pytania międzynarodowego grona ekspertów.

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju kariery naukowej i finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Łączna pula środków to aż 48 mln zł. Granty można rozdysponować na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Elwira Romaniuk