nauka
Dr Marta Pobłocka. Dr Marta Anna Pobłocka z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi i dr Thomas George Zlosnik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki zdobyli granty badawcze w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pozyskali łącznie ponad dwa mln zł. Dr Marta…