Instytut Informatyki UG w plebiscycie „Pomorskie Sztormy”

W tegorocznym plebiscycie „Pomorskie Sztormy” nowy budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego został nominowany wśród Pomorskich Euroinspiracji w kategorii „Infrastruktura”. Do 13 marca czytelnicy i internauci mogą głosować na swoich faworytów. Konkurs organizowany jest przez Gazetę Wyborczą Trójmiasto i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Głosowanie odbywa się w kategoriach: Inwestycja Roku, Sportowiec Roku, Wydarzenie Roku, Pomorskie Euroinspiracje – Infrastruktura oraz Pomorskie Euroinspiracje – Kapituł Ludzki. Plebiscyt potrwa do 13 marca.

Instytut Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego został nominowany wśród Pomorskich Euroinspiracji w kategorii „Inwestycja”. Według regulaminu „wybierana jest, w ocenie Uczestników Plebiscytu, najważniejsza, najbardziej inspirująca i udanie wykorzystująca pozyskane środki z funduszy UE inwestycja infrastrukturalna, która została, jest, bądź będzie zrealizowana w woj. Pomorskim”.

Strona, poprzez którą można oddawać głosy: http://pomorskiesztormy.pl/. Kupony do głosowania są dostępne w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej.

Uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną nagrody zwycięzcom odbędzie się 24 marca w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

 

Informacje o budynku

Nowy Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającymi prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT.

Budynek służy przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020 (na pierwszy rok studiów przyjęto 76 osób). Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program nowych studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm.

Nowy budynek Instytutu Informatyki UG powstał w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”. Składa się z pięciu kondygnacji (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni użytkowa ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt jest skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku znajdują się m.in. sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej.

Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją opracowała firma Archi-Tech-T Marcin Pilch, reprezentowana przez Marcina Pilcha i Macieja Jaśkowca, projekt budowlany oraz projekty wykonawcze, na zlecenie Doraco sp. z o.o. wykonywała firma ARCHPLUS Studio Projektowe Marek Gawdzik.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część, w wysokości ponad 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o. 

 

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego