Wręczenie nagród w konkursie im. Prof. Małgorzaty Czerskiej na najlepszą pracę magisterską

2miejsce

Fot. Alan Stocki/UG.

Znamy zwycięzców konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. Profesor Małgorzaty Czerskiej. W tegorocznej edycji nie wybrano zwycięzcy, natomiast nagroda za drugie miejsce trafiła do Mateusza Bulińskiego za pracę magisterską pt. „Zastosowanie narzędzi ICT w procesie zarządzania małą firmą na przykładzie Peer Technology”. Laureatem trzeciej  - został Paweł Wierzba za pracę magisterską pt. „Badanie poziomu kultury Lean Management na przykładzie wybranej organizacji”.

W środę, 23 marca br., w Olivia Sky Club na terenie Olivia Business Centre odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. Profesor Małgorzaty Czerskiej.

W uroczystości, oprócz laureatów i ich promotorów, udział wzięli m.in.: Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG; Dziekan Wydziału Zarządzania UG prof. dr hab. Mirosław Szreder; Prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów - pani Jolanta Szydłowska, Wiceprezes GFKM dr Mirosław Czapiewski, a także profesorowie Halina Czubasiewicz i Ryszard Rutka.

Sylwetkę Patronki konkursu, wieloletniej wykładowczyni na Wydziale Zarządzania UG Jolanta Szydłowska, zaprezentowali dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG oraz prof. dr hab. Ryszard Rutka.

W tegorocznej edycji konkursu kapituła zdecydowała nie przyznać pierwszego miejsca. Drugą nagrodę w wys. 2,5 tys. zł otrzymał Mateusz Buliński za pracę magisterską pt. „Zastosowanie narzędzi ICT w procesie zarządzania małą firmą na przykładzie Peer Technology”, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Haffera, prof. UMK.

Trzecią nagrodę w wys. 1 tys. zł zdobył Paweł Wierzba za pracę magisterską pt. „Badanie poziomu kultury Lean Management na przykładzie wybranej organizacji”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM).

Więcej informacji o konkursie

Regulamin konkursu  

Wręczenie nagród laureatom konkursu im. Prof. Małgorzaty Czerskiej. Fot. Alan Stocki/UG.
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG