nauka
, Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku Informatyka i ekonometria prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jest to najwyższa możliwa ocena oraz wyraz uznania dla wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku. Certyfikat PKA…
nauka
, Projekt „Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych w dziedzinie Ekonomii i Nauk o Zarządzaniu”/„Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses in Economics and Management Study Programmes” (PICEM), realizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do…
współpraca
, Absolwenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe, realizowanych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, mogą skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Jest to możliwe na mocy przedłużonej na czas nieokreślony umowy o…
nauka
, Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego została zaproszona do udziału w realizacji międzynarodowego projektu naukowego - World IT Project. Jego celem była identyfikacja, analiza porównawcza oraz ocena organizacyjnych, technologicznych i indywidualnych problemów pracowników IT na całym świecie, a także…