Zostań zarządcą nieruchomości lub deweloperem. Rekrutacja na studia trwa

W Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego trwa obecnie nabór na studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi. - Program studiów przybliża słuchaczom najnowsze trendy na rynku nieruchomości. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez uznanych w branży wykładowców akademickich oraz ekspertów z wieloletnią praktyką - mówi dr Małgorzata Rymarzak, kierownik studiów.

Praca w zakresie zarządzania nieruchomościami i projektami deweloperskimi wiąże się z prowadzeniem inspekcji budynków oraz budów, analizą dokumentacji i przepisów prawa, przygotowaniem planów oraz studiów wykonalności (w zakresie prawnym, marketingowym, finansowym oraz organizacyjnym), analizowaniem rynku nieruchomości, oceną optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości, dokonywaniem oceny pozycji rynkowej nieruchomości, a także jej kreowaniem. Ważnym aspektem zarządzania nieruchomościami i projektami deweloperskimi jest również ich finasowanie.

Na studiach podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi przekazywana jest wiedza dotycząca wszystkich wyżej wymienionych zagadnień. Omawiane są metody finansowania Project Finance i Corporate Finance, a także aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiane są także założenia nowoczesnych koncepcji zarządzania nieruchomościami takich jak: asset management, property management, facility management oraz podstawy komercjalizacji powierzchni.

- Studia te już od ponad 10 lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Ich program merytoryczny został przygotowany we współpracy z firmą JLL oraz Euro Styl, dzięki czemu przybliża słuchaczom studiów najnowsze trendy na rynku nieruchomości - mówi dr Małgorzata Rymarzak, kierownik studiów. - Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez uznanych w branży wykładowców akademickich oraz ekspertów z wieloletnią praktyką. Umożliwiają one nie tylko pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych umiejętności, ale także nawiązanie licznych kontaktów zawodowych.

Czytaj również: Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na UG

Absolwent będzie posiadał kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania, poprzez realizację inwestycji, użytkowanie (zarządzanie) i zbycie nieruchomości. Ta specjalistyczna wiedza dotyczyć będzie nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. mieszkalnym, handlowym, biurowym, magazynowym, hotelowym oraz gruntów niezabudowanych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością posiadania licencji zawodowej, ranga świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie zyskała na znaczeniu. Stanowi ono obecnie istotny dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

Studia trwają dwa semestry i dedykowane są osobom z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub zamierzają się zajmować zarządzaniem nieruchomościami lub realizacją projektów deweloperskich.

Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. i odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe.

EMW/Zespół Prasowy UG