Absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe zwolnieni z egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego

Zdjęcie poglądowe

Absolwenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe, realizowanych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, mogą skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Jest to możliwe na mocy przedłużonej na czas nieokreślony umowy o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim oraz Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Umowa podpisana została 1 października 2020 roku i początkowo obowiązywała do końca 2020 roku. Dzięki porozumieniu zawartemu z Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

To ważna informacja zarówno dla absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego jak i potencjalnych kandydatów na studia (obecnie prowadzona jest rekrutacja dodatkowa na tym kierunku), a także sukces UG potwierdzający wagę, jaką Uczelnia przykłada do stałego doskonalenia oferty edukacyjnej oraz dostosowania jej do potrzeb rynkowych.

Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe ma charakter międzywydziałowy – jest prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania. Celem tego innowacyjnego, międzywydziałowego kierunku jest nadanie studentom zaawansowanych kompetencji w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości – o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów predysponują absolwentów do pracy w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców, kancelariach doradztwa podatkowego, kancelariach prawnych, biurach podatkowych oraz urzędach organów podatkowych i organów kontroli skarbowej; są także przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Biuro Rzecznika Prasowego