współpraca
Naukowcy z czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali obszerną diagnozę Trójmiasta od strony prawnej, technologicznej czy społeczno-kulturowej. Interdyscyplinarna monografia pt. „Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania” powstała w ramach działań Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego UG w roku akademickim 2022…
życie akademickie
Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zajęła pierwsze miejsce w rankingu uniwersyteckich poradni prawnych opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z ogólnopolską Fundacją Poradni Prawnych. - Zwycięstwo w rankingu uniwersyteckich poradni prawnych to ogromny sukces, po raz pierwszy nasza poradnia w nim zwyciężyła, w ubiegłym roku było to trzecie miejsce w kraju – mówi…
życie akademickie
Zwycięzcą konkursu Dydaktyk Roku 2023, organizowanego przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, został mgr Dawid Rogoziński z Katedry Prawa Cywilnego. Jakimi cechami powinien wykazywać się dobry dydaktyk? W konkursie organizowanym przez WPiA liczą się przede wszystkim prostudenckość, kontakt ze studentami, atrakcyjna forma…
konferencje
„Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” – na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego poświęcona tematyce zrównoważonych finansów. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz  Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego.   Projekt Badawczy „Prawo…
współpraca
Prof. Małgorzata Balwicka-Szczyrba Palenie tytoniu jest najważniejszą przyczyną zgonów polskich mężczyzn, a także drugą co do częstości przyczyną zgonów kobiet w Polsce. Blisko 29 proc. Polaków pali papierosy codziennie, a wynik ten ma tendencję zwyżkową. Eksperci z Polskiej Akademii Nauk stworzyli rekomendacje dot. redukcji…
konferencje
Na zaproszenie wiodącego izraelskiego think tanku "Israel Democracy Institute" prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPIA UG, wziął udział  w międzynarodowej debacie i panelu na temat proponowanych przez rząd Izraelski zmian w sposobie wyboru sędziów.   W panelu "No other democracy in the…
współpraca
Na zdjęciu od lewej: Maciej Sawa, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji  i Komunikacji, dr hab Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof UG, Prodziekan ds. kształcenia WPiA , Anna Gadomska, dyrektor Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, Jakub Borowski, kierownik Zespołu Prawnego w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego, Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, radca prawny w…
współpraca
Na zdjęciu od lewej: dr Michał Szypniewski, dr Marek Benio i dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG. Fot. Alan Stocki/UG. Łączenie środowiska pracodawców, naukowców, pracowników i urzędników to misja stowarzyszenia Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (ELMI), który rozpoczyna współpracę z Wydziałem Prawa i…
życie akademickie
Uniwersytet Gdański, jako pierwsza uczelnia w Polsce, utworzył jednostkę wyspecjalizowaną i skoncentrowaną na zjawiskach normatywnych – „Centrum Prawa Nowych Technologii”. Będzie ona funkcjonować na Wydziale Prawa i Administracji UG i prowadzić, pod kierownictwem dra hab. Jakuba Szlachetko, działalność badawczą, wdrożeniową, edukacyjną oraz…
konferencje
I Ogólnopolska Konferencja Mediacyjno-Arbitrażowa, której motywem przewodnim była mediacja i arbitraż jako narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego, odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. W aktywność na rzecz pomorskich przedsiębiorców zaangażowanych było podczas wydarzenia trzech pracowników Wydziału Prawa i Administracji UG.  …
nauka
Konferencje, wydarzenia oraz portal popularnonaukowy - m.in. te inicjatywy zostały w tym roku dofinansowane z programów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Łącznie środki rządowe otrzymało sześć projektów Uniwersytetu Gdańskiego:   Fossil Record in Resins and Sediments - 25th Anniversary of Museum of Amber Inclusions UG, WB Program: Doskonała nauka - moduł: wsparcie konferencji naukowych. Komentarz kierownika projektu, dr…
ludzie UG
Dr hab. Dorota Pyć, prof. UG z Katedry Prawa Morskiego oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. UG z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska zostali nominowani na członków polskiej delegacji do Komitetu Monitorującego Programu Interreg Południowy Bałtyk. Jednostka zajmuje się oceną jakościową wniosków o dofinansowanie. Oboje nominowani w…
współpraca
W sierpniu 2022 r. nakładem Oxford University Press ukazało się premierowe wydanie publikacji pt. "The Oxford Encyclopedia of EU Law (OEEUL)" („Oxfordzka  Encyklopedia Prawa Unii Europejskiej”). Jednym z redaktorów, a także członków Editorial Board jest dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji, który był…
nauka
Wykład o koncepcji „smart courts” oraz najnowszych osiągnięciach w chińskim sądownictwie wygłosiła na jednym z kolegiów Uniwersytetu Oksfordzkiego - St. Anthony College dr Magdalena Łągiewska z Wydziału Prawa i Administracji UG, Dyrektor Instytutu Konfucjusza UG. dr Magdalena Łągiewska…
nauka
Dr Magdalena Łągiewska pełni też funkcję dyrektora Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Artykuł dr Magdaleny Łągiewskiej z Wydziału Prawa i Administracji UG ukazał się w „Journal of Contemporary China”, czasopiśmie z impact factor 3,126. Publikacja jest wynikiem badań dofinansowanych z programu Uniwersytetu Gdańskiego…
nauka
Wydział Prawa i Administracji UG uplasował się na czwartym miejscu w Polsce oraz pierwszym miejscu na Pomorzu w XVI Rankingu Wydziałów Prawa ogłoszonym przez Dziennik Gazetę Prawną. Od 2020 r. widoczny jest sukcesywny wzrost pozycji WPiA UG w tym rankingu. W tegorocznej edycji rankingu, redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniając Wydziały Prawa wzięła pod uwagę następujące kategorie: kadra, jakość i warunki kształcenia…
współpraca
Podpisanie umowy, fot. Alan Stocki Konferencje, staże i pomoc naukowa to tylko niektóre z korzyści wynikających z porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim a Naczelną Radą Adwokacką. 11 maja Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz prezes NRA adwokat Przemysław Rosati podpisali umowę między instytucjami, którymi…
życie akademickie
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, nazywany Świętem Pracy, jest obchodzony w Polsce już od 131 lat jako symboliczne uczczenie robotniczych protestów w Chicago. Jaki charakter dziś ma to święto? Jak je rozumieć? Co zmieniło się na przestrzeni lat w prawie pracy? M.in. o tym rozmawiamy z dr hab. Moniką Tomaszewską, prof. UG z Katedry Prawa…
konferencje
Zapraszamy na konferencje Wydziału Prawa i Administracji pt. "Praktyka i Teoria Prawa Własności Intelektualnej". 
konferencje
Dwudziestego pierwszego kwietnia wypłyńmy na morze przepisów i regulacji. Zapraszamy na X Ogólnopolską Konferencję Prawa Morskiego organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk i Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG. W programie wydarzenia są trzy panele tematyczne, dodatkowo odbędzie się też Panel Młodych Naukowców…
absolwenci UG
Po kilku miesiącach poświęconych na reorganizację w nowej formie powraca Stowarzyszenie Absolwentów UG. SAUG już od prawie trzydziestu lat zrzesza absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy chcą nadal działać na rzecz uczelni jak i mieć kontakt z kadrą akademicką. Nowym prezesem organizacji został pan Eligiusz Michałek, z którym o przyszłości Stowarzyszenia rozmawia Marcel Jakubowski. MJ: - Czym zajmuje się…
życie akademickie
Praca zdalna w dobie pandemii dla wielu stała się codziennością. O projekcie jej regulacji i wpisaniu na stałe do prawa pracy w programie TVP3 Gdańsk „Moja Praca” mówi prof. Monika Tomaszewska z  Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG. Eksperci od dawna mówili o konieczności wprowadzenia stosownych zmian w przepisach, które uregulują…
życie akademickie
Język prawniczy ze wszystkimi technicznymi zwrotami i złożoną składnią bywa niezrozumiały i wydaje się hermetyczny. Często przez jego pryzmat postrzega się studentów prawa. Kierowany do nich konkurs literacki ma m.in. pokazać drugie oblicze przyszłych prawników. - Studentki i studenci Wydziału Prawa i Administracji nie tylko czytają kodeksy, piszą…
życie akademickie
W trybie stacjonarnym, ale zgodnie z obostrzeniami czyli z ograniczoną liczba uczestników, odbyła się uroczysta inauguracja roku na Wydziale Prawa i Administracji. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie Dziekana znaleźli się, obok Rektora prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, Dziekani i Prodziekani Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciele władzy sądowniczej – Prezesi Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Gdańsku…
współpraca
Wypracowanie najbardziej adekwatnych kryteriów kontroli w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony sądowej w odniesieniu do transgranicznego gromadzenia materiału dowodowego i wzmocnienie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi UE – to główne cele międzynarodowego projektu „Mould EIO Review” (MEIOR), który otrzymał finansowanie z…
współpraca
Co można zrobić, by ludziom pracującym dać poczucie stabilności finansowej? - Należy bardziej skutecznie ustalać właściwy charakter zatrudnienia. 2,4 miliona osób w Polsce pracuje na umowach cywilnoprawnych bądź w formie samozatrudnienia, tj. formach konkurencyjnych do stosunku pracy - mówi dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG. Fot. Arek Smykowski/UG…
życie akademickie
Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym na Wydziale Prawa i Administracji UG to nowa propozycja skierowana do osób, które chcą nabyć lub zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. Program studiów został ułożony z myślą o zarządzaniu nowoczesną i dynamicznie zmieniającą się szkołą. Podstawowym celem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym jest przygotowanie kadry…
nauka
Trwa rekrutacja dodatkowa na pierwszy w Polsce kierunek studiów drugiego stopnia, których ukończenie pozwala na ubieganie się o zwolnienie z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu. Pomysł na utworzenie kierunku na wzór Insurance studies prowadzonych na wielu renomowanych uczelniach Europy Zachodniej i USA narodził się na Uniwersytecie Gdańskim przy wsparciu…
konferencje
Adwokackie HERstorie. Wolność i solidarność to konferencja, której celem będzie przybliżenie historii kobiet w Adwokaturze i ich sylwetek oraz postaw, a tym samym podkreślanie wpływu kobiet na kształt obecnej Adwokatury. Konferencja "Adwokackie HERstorie. Wolność i Solidarność" odbędzie się 28 sierpnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu…
kultura
Już po raz osiemnasty odbędzie się w Gdańsku tradycyjny jarmark wileński, któremu towarzyszyć będzie bogaty program artystyczny. Zaplanowano m. in. spotkania literackie, koncerty, wystawy, dyskusje, pokazy filmowe oraz warsztaty rękodzieła. Wilno w Gdańsku / Vilnius Gdanske to interdyscyplinarny festiwal kulturalny, który organizowany jest wspólnie…
kultura
Zdjęcie pochodzi ze str. Muzeum Kryminalistyki WPiA. W Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zaleźć można szeroki zbiór eksponatów ze wszystkich dziedzin kryminalistyki: balistyka, daktyloskopia, traseologia, fotografia i inne, a także medycyny sądowej i dziedzin pokrewnych. Pod tym względem to…
życie akademickie
Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski odznaczył Medalami 50-lecia UG szczególnie zasłużonych dla rozwoju Uczelni pracowników Wydziału Prawa i Administracji UG, a także interesariuszy zewnętrznych – sprawdzonych przyjaciół wydziału. Uroczystość wręczenia Medali 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 6 lipca 2021 r. na Auli Wydziału Prawa i Administracji UG, z zachowaniem reguł reżimu sanitarnego. Odznaczenia oraz…
życie akademickie
Dariusz Gruchała studiuje prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Jest niewidomy. Chwilę przed 17. urodzinami stracił wzrok. Nagle. Diagnoza: wrodzona ślepota Lebera. Pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przeszedł terapię genetyczną lewego oka, która w części przywróciła mu widzenie. Teraz zbiera na leczenie drugiego oka. Potrzeba 1.5 mln zl. - Brak mi słów by opisać radość z tego, że z powrotem mogę coś widzieć…
życie akademickie
Gdańska Nagroda Równości powstała z inspiracji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, powołanej przy prezydencie Pawle Adamowiczu. Pomysłodawcą Nagrody jest dr Tomasz Snarski z Wydziału Prawa i Administracji UG, który był członkiem pierwszego składu Rady. Po raz pierwszy w historii Gdańską Nagrodę Równości wręczono 10 grudnia 2017 roku, w…
życie akademickie
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja pt. Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych pod red. dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, prof. UG i dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, prof. UG - doświadczonych nauczycieli akademickich. - W naszej intencji książka ma pobudzać do refleksji wszystkich, którzy chcą…
życie akademickie
Wydział Prawa i Administracji UG uplasował się na piątym miejscu w Polsce oraz pierwszym miejscu na Pomorzu w Rankingu Wydziałów Prawa ogłoszonym przez Dziennik Gazetę Prawną. W tegorocznej, XV edycji Rankingu, redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniając Wydziały Prawa wzięła pod uwagę następujące kategorie:…
kultura
Tytuł Człowieka Roku przyznaje Dziennik Bałtycki od 20 lat osobom, które w minionym roku swoją pracą, działaniem i zaangażowaniem przyczyniły się do rozsławienia Pomorza i są wzorem do naśladowania. W nominowanej do nagrody złotej dziesiątce znalazł się dr hab. Maciej Barczewski prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego…
konferencje
Wydział Prawa i Administracji UG zaprasza na konferencję on-line, która poświęcona będzie niezwykle aktualnemu zagadnieniu zakresu swobody umów w ustalaniu odszkodowania z ubezpieczenia AC. Konferencję poprowadzi dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG, która w bieżącej kadencji sprawuje funkcję Przewodniczącej AIDA Polska. Konferencja odbędzie się w czwartek…
nauka
Nakładem wydawnictwa Cambridge University Press ukazała się anglojęzyczna monografia pt.: „Day Fines in Europe: Assessing Income-Based Sanctions in Criminal Justice Systems” pod redakcją Prof. Eleny Kantorowicz-Reznichenko (Erasmus Universiteit Rotterdam) oraz Prof. Michaela Faure (Universiteit Maastricht), która stanowi zwieńczenie badań prowadzonych…
życie akademickie
Trwa nabór do VII edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Prace można zgłaszać do końca maja 2021 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią podczas uroczystej gali. Laureatem poprzedniej edycji został prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji UG. Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego…
nauka
Zapraszamy na kolejne spotkanie otwarte w ramach projektu „Kawiarnie naukowe w Uniwersytecie Gdańskim” przybliżające działalność naukową pracowników Uczelni. Wykład zatytułowany „Minima Iuridica - refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych” przedstawi prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.…
współpraca
Dr Hanna Wolska (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska) oraz mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska (Katedra Postępowania Cywilnego) z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostały zaproszone do realizacji międzynarodowego projektu naukowego dotyczącego polskich oraz niemieckich wolnych zawodów prawniczych w ujęciu…
nauka
Nakłade​m Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia prof. Janiny Ciechanowicz-McLean z Wydziału Prawa i Administracji, pt: "Globalne prawo środowiska. Podstawowe zagadnienia". Autorka próbuje udzielić odpowiedzi na kilka ważnych dla nas pytań: czy zapewnione jest bezpieczeństwo ekologiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń, czy…
kultura
Kolejny tomik poetycki dra Tomasza Snarskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się w serii Biblioteka „Znad Wilii”. Książka, wydana w Wilnie, nosi tytuł „Żmuty” i zawiera 38 wierszy, z których jeden (Rozdarte) został także przetłumaczony przez Birutė Jonuškaitė na język litewski. Tytuł tomiku nawiązuje bezpośrednio do…
nauka
- Tworzymy pokolenie specjalistów, którzy nie koniecznie będą kosmonautami, ale będą doskonale wiedzieć w jaki sposób wykorzystanie technologii kosmicznych może przynieść maksimum korzyści na Ziemi, w naszych miastach, autonomicznych pojazdach, nawigacji i setkach tysięcy innych zastosowań – mówi wybrany na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji…
konferencje
140 badaczek i badaczy z Polski i z zagranicy będzie dyskutować o średniowiecznej Europie podczas konferencji online IV MECERN (Medieval Central Europe Research Network) w dniach 7 – 9 kwietnia br. w Uniwersytecie Gdańskim.  Projekt współpracy osób zajmujących się naukowo średniowieczem, zwłaszcza obszaru Europy Centralnej powstał w Budapeszcie w Centralnym Uniwersytecie Europejskim w 2014 r.. – Jego ideą jest budowanie…
nauka
Zanieczyszczenie światłem sztucznym (ang. Light pollution) to nadmierne lub uciążliwe, źle ukierunkowane sztuczne światło. Źródłem problemu jest przede wszystkim niewłaściwie skonstruowane oświetlenie zewnętrzne, które zamiast oświetlać docelowe miejsce powoduje „ucieczkę światła” w kierunku nieba, przyczyniając się do emisji LP, a zarazem…
współpraca
- To już nie odległa futurystyka, ale bliska nam codzienność sięgać będzie gwiazd! Sięgać chcemy i my! Dlatego też powołałem do życia „Ad Astra” – mówi dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji UG, inicjator programu badawczego nad astropolityką i prawem kosmicznym Ad Astra.   Jak podkreśla dr Jakub Szlachetko, program zrodził się z jego zainteresowań problematyką kosmiczną, w kontekście polityki i prawa. -…
konferencje
W dniu 24 marca 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” odbyła się debata naukowa poświęcona prawnym uwarunkowaniom wolności działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech z udziałem…
nauka
Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 podjął decyzję o przedłużeniu realizacji projektu SEAPLANSPACE „Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem” w związku z nowymi działaniami, które mają być finansowo wsparte w ramach Programu dodatkową kwotą 42 814,99 EUR z Europejskiego…
nauka
Dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej. Zespół funkcjonuje przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.   Krajowa Polityka Miejska adresowana jest do wszystkich polskich miast (…
konferencje
10 stycznia 2021 r. zakończyła się druga edycja szkoleń prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu SEAPLANSPACE, poświęconych „Instrumentom morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem”, zorganizowanych dla osób zainteresowanych problematyką morskiego planowania przestrzennego. Projekt SEAPLANSPACE jest…
współpraca
Dr Szolc-Nartowski, adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego, Katedry Prawa Cywilnego, WPiA UG. Dr Bartosz Szolc-Nartowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został członkiem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji oraz Przewodniczącym Komisji Aplikacji przy Krajowej Radzie. Pełen skład Prezydium na str…
życie akademickie
W ramach projektu „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW: promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostały wyprodukowane trzy filmy wizerunkowe wydziału promujące studiowanie w Gdańsku studentom zagranicznym, którzy chcą poznawać kluczowe problemy prawne z nowoczesnej-morskiej perspektywy. Promocja zagraniczna WPiA ma zachęcić do studiowania prawa w języku angielskim w Europie, nad polskim Wybrzeżem i nad…
życie akademickie
Jacek Pałubicki, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pokonał kajakiem ponad 4-krotność długości polskiego wybrzeża, czyli prawie dwa razy tyle, ile liczy najdłuższa trasa śródlądowa uwzględniająca przepłynięcie Polski po przekątnej z południowego wschodu na północy zachód. Płynął 62 dni, ponad 1/3 trasy pod prąd.…
nauka
Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly powołała dra hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w skład trzyosobowego Advisory Committee, którego zadaniem jest ocena i wstępny wybór najlepszych kandydatur zgłoszonych do przyznawanej co roku nagrody „Award for Good Administration”.…
życie akademickie
Wydział Biologii UG w ramach akcji Szlachetna Paczka przygotował upominki dla pięcioosobowej rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Okres przedświąteczny to czas, w którym organizowane są różne akcje charytatywne, w które od lat włącza się również społeczność Uniwersytetu Gdańskiego. Na Międzywydziałowym Wydziale…
informacje o COVID
Najnowszy numer Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, najstarszego czasopisma prawniczego w Polsce, otwiera artykuł naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Pandemia COVID-19: wielopłaszczyznowość problemu dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych”. Autorami artykułu są prof. UG, dr hab. Maciej…
nauka
Najnowszy numer Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, najstarszego czasopisma prawniczego w Polsce, otwiera artykuł naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Pandemia COVID-19: wielopłaszczyznowość problemu dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych”. Autorami artykułu są prof. UG, dr hab. Maciej…
nauka
Prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski i prof. UG, dr. hab. Grzegorz Wierczyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostali wybrani na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021-2024. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uchwałą z dnia 8 października 2020 r., wybrała prof. UG, dr. hab. Radosława Giętkowskiego i prof. UG, dr. hab. Grzegorza…
życie akademickie
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UG powinny skontaktować się z nią telefonicznie (w terminie dyżurów), listownie bądź mailowo. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna (SUPP), działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, to organizacja non-profit,…
nauka
Publikacja prof. Jerzego Zajadły z Wydziału Prawa i Administracji UG pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, została nominowana w Konkursie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. To już VI edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk…
nauka
W związku z obchodzonym w piątek, 16 października, Światowym Dniem Żywności i Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem, przypadającym na sobotę, 17 października, zachęcamy do lektury artykułu dr Olgi Śniadach z Wydziału Prawa i Administracji UG pt. „Czy potrzebujemy prawa do żywności?”.  Pani Doktor omawia w tekście kwestię prawa do żywności „w kontekście szerszej dyskusji na temat uniwersalizmu praw człowieka. Artykuł…
kultura
Zgłoszona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego publikacja prof. Jerzego Zajadły pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, została nominowana do Nagrody imienia Jana Długosza. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki i kultury. Rokrocznie towarzyszy on…
współpraca
Absolwenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe, realizowanych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, mogą skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Jest to możliwe na mocy przedłużonej na czas nieokreślony umowy o…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  21 sierpnia 2020 r. zmarł dr Jacek Dmowski   emerytowany, wieloletni Pracownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA, znawca prawa rzymskiego. W trudnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi Zmarłego. Pozostanie zawsze w naszej pamięci.   Kolegium Dziekańskie, Rada Dziekana i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z całą społecznością…
nauka
Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022. Celem funkcjonowania Zespołu jest podejmowanie działań związanych z prowadzeniem debat naukowych i tworzeniem podstaw pragmatycznych w…
życie akademickie
Telemedycyna, dzięki której możemy zdalnie, bez wychodzenia z domu, uzyskać poradę lekarską, receptę, zwolnienie, czy wykonać niektóre badania diagnostyczne, to wygodne, a czasem jedyne rozwiązanie, pozwalające na kontakt pacjenta ze służbą zdrowia. To, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie usług medycznych świadczonych z wykorzystaniem…
nauka
Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się nowa monografia dr. hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, „Filozofia Europejskiego Wymiaru Sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego”. Nowa monografia dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, Kierownika Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji pt. „Filozofia Europejskiego Wymiaru…
nauka
Dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Prawa i Administracji został przyjęty w poczet członków Rady Fundacji Jeana Monneta  (Fondation Jean Monnet Pour l’Europe) w Lozannie.  17 czerwca 2020 r. Komitet Wykonawczy Fondation Jean Monnet Pour l’Europe pod przewodnictwem Prezesa Fundacji Pata Coxa, podjął jednomyślną uchwałę o przyjęciu dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. UG,…
nauka
Prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Anna Machnikowska z Wydziału Prawa i Administracji, została powołana w skład Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od czerwca jest jednym z 12 członków KPN. Dr hab. Anna Machnikowska, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu…
nauka
W rankingu wydziałów prawa opublikowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na 6. miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych, w tym na 5. miejscu w dwóch kategoriach: „zdawalność na aplikacje wśród absolwentów” i „kadra”. Ranking wydziałów prawa w…