nauka
, Nakłade​m Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia prof. Janiny Ciechanowicz-McLean z Wydziału Prawa i Administracji, pt: "Globalne prawo środowiska. Podstawowe zagadnienia". Autorka próbuje udzielić odpowiedzi na kilka ważnych dla nas pytań: czy zapewnione jest bezpieczeństwo ekologiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń, czy…
kultura i sport
, Kolejny tomik poetycki dra Tomasza Snarskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się w serii Biblioteka „Znad Wilii”. Książka, wydana w Wilnie, nosi tytuł „Żmuty” i zawiera 38 wierszy, z których jeden (Rozdarte) został także przetłumaczony przez Birutė Jonuškaitė na język litewski. Tytuł tomiku nawiązuje bezpośrednio do…
nauka
, - Tworzymy pokolenie specjalistów, którzy nie koniecznie będą kosmonautami, ale będą doskonale wiedzieć w jaki sposób wykorzystanie technologii kosmicznych może przynieść maksimum korzyści na Ziemi, w naszych miastach, autonomicznych pojazdach, nawigacji i setkach tysięcy innych zastosowań – mówi wybrany na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego…
konferencje
140 badaczek i badaczy z Polski i z zagranicy będzie dyskutować o średniowiecznej Europie podczas konferencji online IV MECERN (Medieval Central Europe Research Network) w dniach 7 – 9 kwietnia br. w Uniwersytecie Gdańskim.  Project współpracy osób zajmujących się naukowo średniowieczem, zwłaszcza obszaru Europy Centralnej powstał w Budapeszcie w Centralnym Uniwersytecie Europejskim w 2014 r.. – Jego ideą jest budowanie…
nauka
, Zanieczyszczenie światłem sztucznym (ang. Light pollution) to nadmierne lub uciążliwe, źle ukierunkowane sztuczne światło. Źródłem problemu jest przede wszystkim niewłaściwie skonstruowane oświetlenie zewnętrzne, które zamiast oświetlać docelowe miejsce powoduje „ucieczkę światła” w kierunku nieba, przyczyniając się do emisji LP, a zarazem…
współpraca
- To już nie odległa futurystyka, ale bliska nam codzienność sięgać będzie gwiazd! Sięgać chcemy i my! Dlatego też powołałem do życia „Ad Astra” – mówi dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji UG, inicjator programu badawczego nad astropolityką i prawem kosmicznym Ad Astra.   Jak podkreśla dr Jakub Szlachetko, program zrodził się z jego zainteresowań problematyką kosmiczną, w kontekście polityki i prawa. -…
konferencje
, W dniu 24 marca 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” odbyła się debata naukowa poświęcona prawnym uwarunkowaniom wolności działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech z udziałem…
nauka
, Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 podjął decyzję o przedłużeniu realizacji projektu SEAPLANSPACE „Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem” w związku z nowymi działaniami, które mają być finansowo wsparte w ramach Programu dodatkową kwotą 42 814,99 EUR z Europejskiego…
nauka
, Dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej. Zespół funkcjonuje przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.   Krajowa Polityka Miejska adresowana jest do wszystkich polskich miast (…
konferencje
, 10 stycznia 2021 r. zakończyła się druga edycja szkoleń prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu SEAPLANSPACE, poświęconych „Instrumentom morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem”, zorganizowanych dla osób zainteresowanych problematyką morskiego planowania przestrzennego. Projekt SEAPLANSPACE jest…
współpraca
Dr Szolc-Nartowski, adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego, Katedry Prawa Cywilnego, WPiA UG. , Dr Bartosz Szolc-Nartowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został członkiem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji oraz Przewodniczącym Komisji Aplikacji przy Krajowej Radzie. Pełen skład Prezydium na…
życie akademickie
W ramach projektu „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW: promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostały wyprodukowane trzy filmy wizerunkowe wydziału promujące studiowanie w Gdańsku studentom zagranicznym, którzy chcą poznawać kluczowe problemy prawne z nowoczesnej-morskiej perspektywy. Promocja zagraniczna WPiA ma zachęcić do studiowania prawa w języku angielskim w Europie, nad polskim Wybrzeżem i nad…
życie akademickie
, Jacek Pałubicki, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pokonał kajakiem ponad 4-krotność długości polskiego wybrzeża, czyli prawie dwa razy tyle, ile liczy najdłuższa trasa śródlądowa uwzględniająca przepłynięcie Polski po przekątnej z południowego wschodu na północy zachód. Płynął 62 dni, ponad 1/3 trasy pod prąd…
nauka
, Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly powołała dra hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w skład trzyosobowego Advisory Committee, którego zadaniem jest ocena i wstępny wybór najlepszych kandydatur zgłoszonych do przyznawanej co roku nagrody „Award for Good Administration…
życie akademickie
Wydział Biologii UG w ramach akcji Szlachetna Paczka przygotował upominki dla pięcioosobowej rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. , Okres przedświąteczny to czas, w którym organizowane są różne akcje charytatywne, w które od lat włącza się również społeczność Uniwersytetu Gdańskiego. Na Międzywydziałowym Wydziale…
nauka
, Najnowszy numer Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, najstarszego czasopisma prawniczego w Polsce, otwiera artykuł naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Pandemia COVID-19: wielopłaszczyznowość problemu dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych”. Autorami artykułu są prof. UG, dr hab.…
nauka
Prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski i prof. UG, dr. hab. Grzegorz Wierczyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostali wybrani na członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021-2024. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uchwałą z dnia 8 października 2020 r., wybrała prof. UG, dr. hab. Radosława Giętkowskiego i prof. UG, dr. hab. Grzegorza…
nauka
Publikacja prof. Jerzego Zajadły z Wydziału Prawa i Administracji UG pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, została nominowana w Konkursie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. To już VI edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk…
nauka
W związku z obchodzonym w piątek, 16 października, Światowym Dniem Żywności i Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem, przypadającym na sobotę, 17 października, zachęcamy do lektury artykułu dr Olgi Śniadach z Wydziału Prawa i Administracji UG pt. „Czy potrzebujemy prawa do żywności?”.  Pani Doktor omawia w tekście kwestię prawa do żywności „w kontekście szerszej dyskusji na temat uniwersalizmu praw człowieka. Artykuł…
kultura i sport
, Zgłoszona przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego publikacja prof. Jerzego Zajadły pt. Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, została nominowana do Nagrody imienia Jana Długosza. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki i kultury. Rokrocznie towarzyszy on…
współpraca
, Absolwenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe, realizowanych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, mogą skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Jest to możliwe na mocy przedłużonej na czas nieokreślony umowy o…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  21 sierpnia 2020 r. zmarł dr Jacek Dmowski   emerytowany, wieloletni Pracownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA, znawca prawa rzymskiego. W trudnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi Zmarłego. Pozostanie zawsze w naszej pamięci.   Kolegium Dziekańskie, Rada Dziekana i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z całą społecznością…
nauka
Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022. Celem funkcjonowania Zespołu jest podejmowanie działań związanych z prowadzeniem debat naukowych i tworzeniem podstaw pragmatycznych w…
życie akademickie
, Telemedycyna, dzięki której możemy zdalnie, bez wychodzenia z domu, uzyskać poradę lekarską, receptę, zwolnienie, czy wykonać niektóre badania diagnostyczne, to wygodne, a czasem jedyne rozwiązanie, pozwalające na kontakt pacjenta ze służbą zdrowia. To, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie usług medycznych świadczonych z wykorzystaniem…
nauka
Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się nowa monografia dr. hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, „Filozofia Europejskiego Wymiaru Sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego”. Nowa monografia dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, Kierownika Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji pt. „Filozofia Europejskiego Wymiaru…
nauka
Dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Prawa i Administracji został przyjęty w poczet członków Rady Fundacji Jeana Monneta  (Fondation Jean Monnet Pour l’Europe) w Lozannie.  17 czerwca 2020 r. Komitet Wykonawczy Fondation Jean Monnet Pour l’Europe pod przewodnictwem Prezesa Fundacji Pata Coxa, podjął jednomyślną uchwałę o przyjęciu dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, prof. UG,…
nauka
, Prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Anna Machnikowska z Wydziału Prawa i Administracji, została powołana w skład Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od czerwca jest jednym z 12 członków KPN. Dr hab. Anna Machnikowska, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu…
nauka
W rankingu wydziałów prawa opublikowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na 6. miejscu w Polsce wśród uczelni publicznych, w tym na 5. miejscu w dwóch kategoriach: „zdawalność na aplikacje wśród absolwentów” i „kadra”. Ranking wydziałów prawa w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się po raz 14. W tegorocznej…