Gdańskie Nagrody Równości wręczone. Rozmowa z dr. Tomaszem Snarskim

dr Tomasz Snarski

Gdańska Nagroda Równości powstała z inspiracji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, powołanej przy prezydencie Pawle Adamowiczu. Pomysłodawcą Nagrody jest dr Tomasz Snarski z Wydziału Prawa i Administracji UG, który był członkiem pierwszego składu Rady. Po raz pierwszy w historii Gdańską Nagrodę Równości wręczono 10 grudnia 2017 roku, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Otrzymują ją osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania Gdańska jako miasta otwartego, przyjaznego, gdzie każda osoba może znaleźć swój dom i czuć się bezpiecznie.

 

Komu przyznawana jest Gdańska Nagroda Równości?

Dr Tomasz Snarski: Moją intencją było, by powstała nagroda, która będzie ważnym wyróżnieniem dla osób zaangażowanych na rzecz praw człowieka i jednocześnie narzędziem społecznej edukacji. Chodziło o to, by coroczne przyznawanie nagrody przez miasto Gdańsk przyczyniało się do doceniania i wypromowania pozytywnych przykładów zaangażowania społecznego na rzecz drugiego człowieka. Chciałem, by gdańska nagroda pokazywała, że działanie na rzecz równości, a w szerszej perspektywie - praw człowieka, to w pewnym sensie kwintesencja ideałów gdańskiej solidarności. Równość nie ma być tylko hasłem czy sloganem, lecz konkretną zasadą, zarówno prawa, jak i wpisaną w ludzkie serca. Najlepiej uczyć poprzez konkretne przykłady i aktywności, których wypromowaniu przyznanie nagrody służy.

 

Skąd wziął się pomysł, by przyznawać w Gdańsku taką nagrodę?

Dr Tomasz Snarski: Pomysł na nagrodę narodził się, gdy brałem udział w pracach Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, powołanej przez Prezydenta Pawła Adamowicza. Jestem przekonany, że przede wszystkim poprzez edukację i wychowanie możemy zwiększyć społeczną świadomość praw człowieka i powinności dbania o nie. Wówczas zaproponowałem także, obok gdańskiej nagrody równości, organizację gdańskich dni praw człowieka. Cieszę się, że te inicjatywy zostały podjęte i mam nadzieję, że będą rozwijane.

 

Czy według Pana wciąż mamy dużo do zrobienia w kwestii równego traktowania?

Dr Tomasz Snarski: W Polsce wciąż jeszcze mamy dużo do zrobienia w kwestii równości i zapewnienia wysokiego poziomu przestrzegania praw człowieka. Taka potrzeba będzie zresztą zawsze. Świadomość praw człowieka i ich respektowanie nie są dane raz na zawsze, trzeba o nie nieustannie zabiegać. Warto zauważyć, że zarówno nominowani, jak i tegoroczne laureatki pokazują swoimi działaniami tak różne możliwości zaangażowania na rzecz praw człowieka, jak to tylko możliwe. I o to chodziło. Nierówne traktowanie może dotyczyć bardzo różnorodnych grup, a przecież tak naprawdę chodzi o poszanowanie godności każdego człowieka.

 

Statuetkę Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza, dyplom oraz nagrodę pieniężną za działania w 2020 roku otrzymały:

- Adriana Dadci Smoliniec – polska judoczka, mistrzyni Europy i olimpijka;

- Khedi Alieva – ekspertka w obszarze integracji i dialogu międzykulturowego;

- Izabela Duczyńska - radca prawna, od 2012 roku współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet i innymi organizacjami pozarządowymi.

 

Więcej informacji na temat Gdańskiej Nagrody Równości: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/w-gdansku-odslonieto-mural-pawla-adamowicza-ten-mural-jest-wezwaniem-zeby-o-marzeniach-pawla-codziennie-pamietac,a,199137

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG