Przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego wybrani do Prezydium Komisji Nauk Kosmicznych PAN

PAN grafika

- Tworzymy pokolenie specjalistów, którzy nie koniecznie będą kosmonautami, ale będą doskonale wiedzieć w jaki sposób wykorzystanie technologii kosmicznych może przynieść maksimum korzyści na Ziemi, w naszych miastach, autonomicznych pojazdach, nawigacji i setkach tysięcy innych zastosowań – mówi wybrany na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPiA.

 

Podczas walnego sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Członków Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Gdańsku, które odbyło się 25 marca 2021 roku, do Prezydium Komisji w kadencji 2021-2025 wybrani zostali dwaj pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Jednomyślną uchwałą członków na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Prawnej wybrany został dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego, a na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych - dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska. Profesorowie naszej Uczelni, wspierać będą wybranego ponownie na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych, prof. Edmunda Wittbrodta z Politechniki Gdańskiej.

- Jestem wdzięczny członkom Komisji za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi funkcji Przewodniczącego Sekcji Prawnej na kolejną kadencję. Tak jak mówiłem w czasie naszego zebrania założycielskiego, będę chciał w większym niż dotychczas stopniu doprowadzić do umiędzynarodowienia działań Komisji. Tym bardziej, że z mojego rozeznania wynika, iż duża aktywność Komisji budzi duże zainteresowanie nie tylko w kraju, ale właśnie zagranicą.  Z zainteresowaniem i uznaniem spotykają się zwłaszcza nasze interdyscyplinarne podejście badawcze, łączenie tematyki morskiej i kosmicznej, a także teorii z praktyką. Dlatego liczę, że w nowej kadencji Komisji uda się w jeszcze większym stopniu rozwinąć aktywność w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznymmówi dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG.

- Komisja Badań Kosmicznych jest wyjątkowym gremium naukowym o interdyscyplinarnym charakterze zajmującym się badaniami kosmosu z perspektyw wielu różnych dyscyplin naukowych. Celem naszej komisji jest z jednej strony prowadzenie badań nad zagadnieniami związanymi z przestrzenią kosmiczną, lecz nacisk kładziony jest na możliwości zastosowania rozwiązań, czy technologii na Ziemi. Z tego też powodu Komisja Badań Kosmicznych pracuje w bliskim partnerstwie z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym, który zrzesza najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa zajmujące się aplikowaniem technologii kosmicznych i satelitarnych do zastosowań na powierzchni Ziemitłumaczy dr. hab. Maciej Nyka, prof. UG wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych. - Funkcjonowanie Komisji w Gdańsku, a więc w mieście, gdzie siedzibę ma Polska Agencja Kosmiczna, a także bliska współpraca z tą instytucją, stanowi element wyróżniający Komisję Badań Kosmicznych z innych gremiów naukowych, które w Polsce zajmują się problematyką badań kosmosu i technologiami kosmicznymi. Plany rozwoju Komisji wiążą się obecnie z nawiązaniem instytucjonalnej współpracy z uczelniami i jednostkami badawczymi w Polsce i poza granicami. Należy bowiem wspomnieć, że członkami Komisji są osoby reprezentujące także ośrodki naukowe zlokalizowane w innych miastach Polski, np. w Warszawie czy Słupsku. Efektem dotychczasowych działań jest stworzenie unikalnych studiów „Technologie kosmiczne i satelitarne”, który realizowany jest wspólnie przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa  (dawny Wydział Mechaniczny) Politechniki Gdańskiej wraz z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. Tworzymy więc pokolenie specjalistów, którzy nie koniecznie będą kosmonautami, ale będą doskonale wiedzieć w jaki sposób wykorzystanie technologii kosmicznych może przynieść maksimum korzyści na Ziemi, w naszych miastach, autonomicznych pojazdach, nawigacji i setkach tysięcy innych zastosowań – dodaje.

W kadencji 2017-2021 Komisja Nauk Kosmicznych we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, Klastrem Morskim i Kosmicznym oraz reprezentowanymi w niej uczelniami i jednostkami badawczymi zorganizowała 19 konferencji międzynarodowych oraz wydała dwie monografie. W skład Komisji wchodzi ponad 60 członków w ramach 5 sekcji (Technologii kosmicznej i satelitarnej, Prawnej, Zarządzania, Morskiej i Medycznej). W roku 2021 planowana jest realizacja 4 konferencji, z czego jedna – 23 września 2021 odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Konferencje 2021 818.3 KB
Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG