Jak zarządzać placówkami oświatowymi?

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym na Wydziale Prawa i Administracji UG to nowa propozycja skierowana do osób, które chcą nabyć lub zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. Program studiów został ułożony z myślą o zarządzaniu nowoczesną i dynamicznie zmieniającą się szkołą.

Podstawowym celem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym jest przygotowanie kadry kierowniczej o wysokich kompetencjach w zakresie zarządzania różnego rodzaju szkołami i placówkami oświatowymi. Cel ten będzie realizowany poprzez program studiów podyplomowych, który jest przede wszystkim nastawiony na realizację zajęć podnoszących wiedzę, umiejętności i kompetencje merytoryczne oraz społeczne z zakresu zarządzania oświatą.

- Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym są nową ofertą edukacyjną stworzoną przez Uniwersytet Gdański. Ich utworzenie wynikało z potrzeb różnych szkół i placówek oświatowych w zakresie posiadania profesjonalnej kadry zarządzającej. Myślę, że przygotowana oferta dobrze odpowiada potrzebom osób, które chcą nabyć lub też zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. Warto podkreślić, że program został ułożony w taki sposób, aby uczyć słuchaczy różnych umiejętności potrzebnych w zarządzaniu nowoczesną i ciągle zmieniającą się szkołą. Aby zrealizować to zamierzenie, zajęcia na studiach będą prowadzili wybitni specjaliści z danej dyscypliny. Jako przykład można chociażby podać, że wykład dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej nauczyciela będzie prowadził prof. Radosław Giętkowski, który jest autorem publikacji naukowej na ten temat, a ponadto przez wiele lat pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich. Prawo karne w oświacie będzie realizował prof. Jacek Potulski, znakomity karnista, który naukowo zajmuje się między innymi przestępstwem korupcji. Natomiast o rozwoju pracownika wykład poprowadzi prof. Halina Czubasiewicz, wybitna specjalistka z tego zakresu – mówi dr Krzysztof Stasiak, kierownik SP Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym.

Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje merytoryczne oraz społeczne z zakresu zarządzania oświatą, prawa, psychologii, socjologii, ekonomii, marketingu, przywództwa i zarządzania ludźmi oraz procesów decyzyjnych. Uzyska też kompetencje z zakresu rozwiązywania konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych.

- Argumentem za wyborem tych studiów może też być fakt, iż zdecydowana większość zajęć będzie prowadzona w formie zdalnej, co w przypadku słuchacza znacznie obniża koszty studiowania. Warto także dodać, że absolwent studiów będzie spełniał wymagania, jakie zostały określone przez rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1449) – dodaje dr Krzysztof Stasiak.

Rekrutacja na SP Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym potrwa do 15 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów oraz terminy rekrutacji znajdują się na stronie: https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/105026/sp_zarzadzanie_oswiata_z_prawem_oswiatowym

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG