Prof. Koncewicz na międzynarodowej debacie pt. „No other democracy in the world”

prof. koncewicz

Na zaproszenie wiodącego izraelskiego think tanku "Israel Democracy Institute" prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPIA UG, wziął udział  w międzynarodowej debacie i panelu na temat proponowanych przez rząd Izraelski zmian w sposobie wyboru sędziów.  

W panelu "No other democracy in the world” obok prof. Koncewicza udział wzięli były Minister Sprawiedliwości Irlandii Alan Shatter, były minister sprawiedliwości Kanady profesor Irwin Kotler, były sędzia Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego profesor Andres Paulus, były sędzia indyjskiego Sądu Najwyższego Nageswara Rao oraz profesorzy Kalypso Nicolaides i Gabor Halmai z European University Institute. 

Paneliści dyskutowali o wadze zapewnienia niezawisłości sądownictwa jako kluczowego elementu rule of law i separation of powers  w systemie demokratycznym. Podkreślali, że każda władza polityczna jest władzą ograniczoną przez prawo i instytucje od niej niezależne, w tym w szczególności przez sądy. Paneliści zwracali uwagę, że prawdziwie demokratyczny system sprawowania władzy nigdy nie sprowadza się do prostych rządów większościowych. Te ostatnie zbyt często w historii prowadziły do niewyobrażalnych zbrodni i nadużyć w imię … "większościowego prawa" i gloryfikowanej woli narodu.   

Pobyt w Izraelu był też okazja do spotkania się z politykami Knessetu i rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także z mediami izraelskimi oraz zagranicznymi.  

Więcej informacji o konferencji "No other democracy in the world”:

https://en.idi.org.il/events/48522

Końcowe oświadczenia panelistów dla prasy zagranicznej  i izraelskiej:

https://www.youtube.com/live/c1cEEQF0V8M?feature=share

Fragment wystąpienia Prof. Koncewicza:

https://youtu.be/jr4MOwDck6A

Prof. Koncewicz opublikował tekst "In Jerusalem my heart screamed out “I am Polin, too”na VERFASSUNGSBLOG ON MATTERS CONSTITUTIONAL uznawanym za wiodące forum wymiany prawniczej myśli konstytucyjnej na świecie:

https://verfassungsblog.de/in-jerusalem-my-heart-wanted-to-scream-out-i-am-polin-too/

fot.

Na zdjęciu od lewej: Prof. Gábor Halmai, Prof. Suzie Navot, Adv. Alan Shatter, Justice Nageswara Rao, Prof. Kalypso Nicolaidis, Yohanan Plesner, Amir Elstein, Prof. Irwin Cotler, Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG