Trzy dni o średniowieczu. Konferencja IV MECERN na UG

140 badaczek i badaczy z Polski i z zagranicy będzie dyskutować o średniowiecznej Europie podczas konferencji online IV MECERN (Medieval Central Europe Research Network) w dniach 7 – 9 kwietnia br. w Uniwersytecie Gdańskim. 

Projekt współpracy osób zajmujących się naukowo średniowieczem, zwłaszcza obszaru Europy Centralnej powstał w Budapeszcie w Centralnym Uniwersytecie Europejskim w 2014 r.. – Jego ideą jest budowanie związków naukowych i wymiany doświadczeń w badaniach europejskiego średniowiecza – wyjaśnia prof. dr hab. Beata Możejko z Wydziału Historycznego UG i komitetu organizacyjnego konferencji. - Jeszcze w 2014 r. w Budapeszcie odbyła się pierwsza z konferencji, gromadząc około 80 uczestników z całej Europy i USA – dodaje prof. Beata Możejko. Kolejne konferencje odbyły się w Ołomuńcu w 2016,  a w 2018 w Zagrzebiu, gdzie powierzono kolejną organizację Uniwersytetowi Gdańskiemu. Miała ona odbyć się w kwietniu 2020. Ze względu na pandemię dwukrotnie przesuwany był jej termin.

Tematem wiodącym konferencji w UG, która będzie prowadzona w języku angielskim i w trybie online są Powiązania, współpraca, rywalizacja (Networks – Cooperation – Rivalry). W czterdziestu czterech sekcjach, referaty wygłosi stu czterdziestu uczestników, z dominującym udziałem gości zagranicznych. O średniowiecznej Europie dyskutować będą badaczki i badacze z Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Holandii, Ukrainy, Austrii, Anglii i USA , także z Polski, w tym z UG.  To największe jak dotąd przedsięwzięcie on-line na Wydziale Historycznym, którego współorganizatorem jest także  Wydział Prawa i Administracji UG. - Konferencja jest dla nas dużym wyzwaniem przy tej liczbie uczestników musieliśmy zaplanować po siedem równoległych sekcji online – przekonuje prof. Beata Możejko. - Mamy jako organizatorzy wielkie wsparcie ze strony władz obu wydziałów - dodaje.

 

Wykłady plenarne wygłoszą prof. Emilia Jamroziak University of Leeds and Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies, Erfurt (7 kwietnia 2021), prof. Piotr Górecki University of California, Riverside (8 kwietnia 2021) oraz prof. Gábor Klaniczay Central European University, Budapest/Vienna (9 kwietnia 2021).

 

www.mecern.eu

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG