nauka
Na stanowisku w Nowym Objezierzu w woj. zachodniopomorskim prowadzone są prace archeologiczne nad rondelem – neolityczną budowlą o charakterze centrum ceremonialnego sprzed 7 tysięcy lat. Pracami kieruje od czterech lat prof. dr hab. Lech Czerniak z Zakładu Archeologii Pradziejowej w Instytucie Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. O odkrycie, badania oraz realizację filmu…
życie akademickie
, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotr Gliński, powierzył dr. hab. Grzegorzowi Berendtowi, prof. UG z Zakładu Historii Myśli i Kultury Politycznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.  Po złożeniu przez dra Karola Nawrockiego rezygnacji ze…
ludzie UG
Center for Medieval Studies (CMS) w Pradze powstało w 1998 roku w wyniku porozumienia między Instytutem Filozofii Czeskiej Akademii Nauk  i Uniwersytetem Karola w Pradze. Jego misją jest wspieranie szeroko i interdyscyplinarnie pojętych badań mediewistycznych. Szczególną uwagę CMS przywiązuje do publikacji naukowych. CMS zależy na szerokiej współpracy międzynarodowej, organizuje i wspiera spotkania, warsztaty i…
uniwersytet otwarty
Przed nami wiosenny weekend bogaty w rocznice historyczne. Z racji pandemii pozbawiony wspólnych, patriotycznych manifestacji. To bardziej czas refleksji o historii. Patriotyczno-świąteczny weekend rozpoczyna Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy nazywany Świętem Pracy, obchodzony w Polsce i na świecie 1 maja już od 130 lat, jako symboliczne uczczenie robotniczych protestów w Chicago, krwawo stłumionych przez…
uniwersytet otwarty
Dzień Flagi RP to święto ustanowione w 2004 roku. Z prof. dr hab. Beatą Możejko z Wydziału Historycznego UG o heraldycznym znaczeniu barw polskiej flagi rozmawia Ewa Karolina Cichocka. - Wydaje nam się, że wiemy co oznaczają barwy naszej flagi, ale według heraldyki odpowiedź nie będzie chyba taka prosta. Co oznaczają barwy biała i czerwona? - Heraldyka jako nauka pomocnicza historii zajmuje się zasadniczo herbami (godeł…
życie akademickie
Konkurs na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wygrał w dniu wczorajszym dr Karol Nawrocki, absolwent Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, dotychczasowy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.   W konkursowym przesłuchaniu uczestniczyło 5 kandydatów na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej: dr Adam Buława, dr Marek Chrzanowski, dr Karol Nawrocki, dr Jacek…
życie akademickie
Do końca kwietnia przyjmowane są zgłoszenia w konkursie na najlepszą debiutancką książkę roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r. ogłoszonym przez Fundację im. prof. Tomasza Strzembosza, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Celem Fundacji jest promowanie rzetelnego i obiektywnego ukazywania historii oraz popularyzacja dorobku badawczego młodych,…
życie akademickie
Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach to tytuł cyklu siedmiu wykładów online, organizowanych przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Prelegentami będą głównie naukowcy z Wydziału Historycznego i Filologicznego UG. Początek 15 kwietnia o godz. 19.00. Pierwszy wykład z cyklu pt. Gdańszczanina świat realny i wyobrażony w XVII wieku wygłosi  prof. dr hab. Edmund Kizik, Kierownik Zakładu Historii…
nauka
Stypendium ufundowane przez Kancelarię Państwową Bawarii na pobyt badawczy w Würzburgu otrzymał dr Karol Kłodziński z Wydziału Historycznego UG. Dr Karol Kłodziński brał udział w konkursie na stypendia Polskiej Misji Historycznej ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową. Stypendium zostanie przeznaczone na pobyt badawczy w 2021 roku w projekcie pt. Otto Hirschfeld (1843-1922) jako badacz administracji rzymskiej.…
nauka
Dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG z Wydziału Historycznego UG został członkiem Kapituły Nagrody im. B. Malinowskiego dla najlepszej książki z zakresu etnologii i antropologii, opublikowanej w l. 2019-2020. - Wybór dokonany przez członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN odbieram jako rodzaj zaufania z ich strony - powiedział.   Dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG jest antropologiem zajmującym się badaniem relacji…
współpraca
Gdańszczanie i ich pasje – Kościół Mariacki w Gdańsku – to cykl wykładów organizowany przez Instytut Historii Sztuki UG we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej. Kolejne spotkanie online, poświęcone pracom konserwatorskim i badaniom przy najcenniejszych dziełach gdańskiej sztuki zaplanowano na 13 kwietnia 2021. Cykl spotkań zbiega się z ukończeniem kolejnych etapów prac konserwatorskich w Kościele Mariackim w…
ludzie UG
Prestiżowe stypendium Fundacji Kościuszkowskiej otrzymała mgr Iwona Flis ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, przygotowująca pod kierunkiem dr hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG z Wydziału Historycznego UG rozprawę doktorską na temat Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Fundacja Kościuszkowska Polska (The Kosciuszko Foundation Poland)  działa od 2010 roku.  Wspiera intelektualną, naukową i…
konferencje
140 badaczek i badaczy z Polski i z zagranicy będzie dyskutować o średniowiecznej Europie podczas konferencji online IV MECERN (Medieval Central Europe Research Network) w dniach 7 – 9 kwietnia br. w Uniwersytecie Gdańskim.  Projekt współpracy osób zajmujących się naukowo średniowieczem, zwłaszcza obszaru Europy Centralnej powstał w Budapeszcie w Centralnym Uniwersytecie Europejskim w 2014 r.. – Jego ideą jest budowanie…
współpraca
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego gościł prof. dra hab. Wiktora Horobca z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie oraz laureata Nagrody im. Iwana Wyhowskiego za rok 2020. Prof. dr hab. Wiktor Horobec jest znanym w międzynarodowym środowisku naukowym i doświadczonym badaczem-historykiem i pedagogiem. Laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, przyznawanej od 2014 roku, która honoruje…
konferencje
, Transport w ujęciu historycznym będzie tematem spotkania, na które zaprasza Naukowe Koło Doktorantów Historii UG. Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa odbędzie się 19 marca 2021 w trybie online. Trzy lata temu podczas organizacji pierwszej konferencji sądzono, że nie będzie to temat na duże sympozjum. - Okazało się jednak, że …
konferencje
, Z prof. dr hab. Beatą Możejko z Wydziału Historycznego współorganizatorką kolejnej konferencji naukowej pt. Celebryci dawnych epok. Skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy rozmawia Ewa Karolina Cichocka. - Aż trudno uwierzyć jak bogate w wydarzenia było życie dawnych celebrytów. Zdrady, nieślubni potomkowie, głośne rozwody i skandale obyczajowe…
nauka
Spotkania otwarte w formie kawiarni naukowych przybliżają działalność naukową pracowników uczelni szerszemu odbiorcy. W kolejnej odsłonie cyklu spotkań wykład „Kobiety wpływowe w czasach dawnych: wojowniczki, władczynie, celebrytki” przedstawi prof. dr hab. Beata Możejko z Wydziału Historycznego UG.   Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 marca 2021 roku o godzinie 18:00, za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby, które…
konferencje
, Czego nie wiemy o wielkich tego świata? Co ukrywali Ramzes II,  Neron,  Bona Sforza,  Zygmunt August, Izabela d’Este, Napoleon Bonaparte, Teofila Radziwiłłowa i inni? Tego dowiemy się podczas dwudniowej konferencji naukowej pt. Celebryci dawnych epok i ich skandale, sekrety, romanse i inne ekscesy, która odbędzie się 11-12 marca 2021 na Wydziale…
nauka
, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego gości prof. dra hab. Wiktora Horobeca z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Naukowiec jest laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego za rok 2020. Prof. dr hab. Wiktor Horobec jest znanym w międzynarodowym środowisku naukowym i doświadczonym badaczem-historykiem i pedagogiem.…
nauka
, Dr Karol Kłodziński z Wydziału Historycznego UG został członkiem-specjalistą Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2024. Od ponad dwóch lat naukowiec uczestniczy w pracach i odkryciach archeologicznych w Afryce Północnej.  Oprócz dra Karola Kłodzińskiego do grona specjalistów zostali także powołani: dr hab. Jan…
nauka
, Dr Julia Możdżeń z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką Nagrody im. Stefana K. Kuczyńskiego 2020 w kategorii edycje źródłowe i pomoce naukowe. 11 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk…
nauka
, Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego została nominowana do Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za książkę pt. "Dwa światy, Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914". Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG znalazła się w wąskim gronie finalistów. Tego roku,…
współpraca
, Centre for Geopolitics, działające przy Uniwersytecie w Cambridge, uruchomiło nowy program badawczy, którego celem jest lepsze zrozumienie geopolityki Bałtyku i roli Wielkiej Brytanii w niej. W ramach programu powstała sieć Baltics Programme Network, łączącą wiodące uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii oraz z regionu bałtyckiego,…
nauka
Na zdjęciu od lewej: dr Wacław Kulczykowski i Mateusz Sokalszczuk. , Archeolog dr Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz programista Mateusz Sokalszczuk ze Scriptwelder Studio zostali finalistami tegorocznego, 16. edycji konkursu Popularyzator Nauki 2020 w kategorii Zespół. Dr Wacław Kulczykowski i…
nauka
, Dr. hab. Mirosław Kruk, prof. UG z Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce w kategorii historia sztuki. Nagroda przyznana została przez Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk zadecydował o…
konferencje
, Dobiegła końca XVIII edycja „Letnich Spotkań z Nauką” - akcji popularyzującej naukę, która organizowana jest m.in. przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie nad jeziorem Wdzydze. W organizację wydarzenia z ramienia UG zaangażowany był dr Wacław Kulczykowski. „Letnie Spotkania z Nauką” to…
nauka
"Waterworks!" to bezpłatna komputerowa gra strategiczna opowiadająca o dawnym systemie doprowadzania wody do Grudziądza. Pomysł jest efektem kolejnej współpracy dra Wacława Kulczykowskiego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Mateusza "scriptwelder’a" Sokalszczuka. Gra powstała na bazie wyników badań historyczno-archeologicznych prowadzonych przez dra Wacława Kulczykowskiego na Wydziale Historycznym…