Nagroda Komitetu Nauk o Sztuce PAN dla prof. UG

Okładka książki prof. Kruka z UG

Dr. hab. Mirosław Kruk, prof. UG z Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce w kategorii historia sztuki. Nagroda przyznana została przez Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.

Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk zadecydował o przyznaniu swojej dorocznej nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 listopada 2020 r.

Tom I książki Mirosława Kruka jest katalogiem zbioru ikon z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Ale jest zarazem czymś więcej – spełnia mianowicie wszystkie kryteria monografii naukowej w pełnym tego słowa znaczeniu. Autor nie tylko daje bardzo skrupulatny opis poszczególnych zabytków, ale również porusza przekonująco szereg zagadnień ogólnych. Dwujęzyczna, z troską o wizualny efekt wydana publikacja, której uzupełnienie stanowią redagowane przez Mirosława Kruka tomy II i III, wypełnione raportami technologicznymi oraz wysokiej jakości zdjęciami, stanowi wybitne osiągniecie w zakresie studiów, nie tylko nad ikonami ze zbiorów MNK, ale nad malarstwem ikonowym w ogóle. 

Komitet Nauk o Sztuce powstał w 1952 roku i obecnie liczy 47 członków reprezentujących pięć dyscyplin: historię sztuki, muzykologię, teatrologię, filmologię i konserwację dzieł sztuki. Pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii Sztuki (CIHA). Więcej o komitecie, jego zakresie działań, na str. PAN.
 

Dodano przez: Biuro Rzecznika Prasowego