nauka
Dr. hab. Mirosław Kruk, prof. UG z Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce w kategorii historia sztuki. Nagroda przyznana została przez Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk zadecydował o…