nauka
Dr. hab. Mirosław Kruk, prof. UG z Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce w kategorii historia sztuki. Nagroda przyznana została przez Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk zadecydował o…
nauka
Na stronie PAN ukazał się komunikat związany z opublikowaniem raportu „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej” przygotowanego wspólnie przez organizację EASAC (European Academies Science Advisory Council), zrzeszającą 28 europejskich akademii nauk (w tym Polską Akademię Nauk) oraz FEAM (Federation of European Academies of Medicine). W dokumencie znajdują się zalecenia oraz ostrzeżenia przed stosowaniem…
nauka
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przyznał nagrody i wyróżnienia dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 r. W zakresie nauk biologicznych i rolniczych wyróżnienie otrzymali dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba z Wydziału Biologii UG i mgr Igor Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W zakresie nauk ścisłych i o Ziemi wyróżnienie otrzymała mgr Agnieszka Grajewska…
nauka
Pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego zostali wybrani na Członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r. Poniżej lista: Komitet Imię i nazwisko Wydział 3. Komitet Nauk Demograficznych PAN dr hab. Beata Jackowska, prof. UG Wydział Zarządzania 5. Komitet Nauk Etnologicznych PAN dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG Wydział Historyczny 6. Komitet Nauk Filozoficznych…
nauka
5 grudnia 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas 140. sesji w Warszawie, wyłoniło nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 38 członków rzeczywistych oraz 51 członków korespondentów. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce. Są wśród nich badacze z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali te prestiżowe naukowe…