Pracownicy naukowi UG w Komitetach Naukowych PAN

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego zostali wybrani na Członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Poniżej lista:

Komitet Imię i nazwisko Wydział

3. Komitet Nauk Demograficznych PAN

dr hab. Beata Jackowska, prof. UG

Wydział Zarządzania

5. Komitet Nauk Etnologicznych PAN

dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG

Wydział Historyczny

6. Komitet Nauk Filozoficznych PAN

dr hab. Natasza Szutta, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

7. Komitet Nauk Historycznych PAN

prof. dr hab. Beata Możejko

Wydział Historyczny

13. Komitet Nauk o Sztuce PAN

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

Wydział Historyczny

16. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Amadeusz Krause

Wydział Nauk Społecznych

17. Komitet Nauk Politycznych PAN

dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

18. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

dr hab. Lech Czerniak, prof. UG

Wydział Historyczny

19. Komitet Nauk Prawnych PAN

prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

Wydział Prawa i Administracji

21. Komitet Psychologii PAN

prof. dr hab. Hanna Brycz

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

23. Komitet Socjologii PAN

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

24. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG

Wydział Zarządzania

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Wydział Zarządzania

26. Komitet Biologii Organizmalnej PAN

dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG

Wydział Biologii

prof. dr hab. Martin Kukwa

Wydział Biologii

dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG

Wydział Biologii

28. Komitet Biotechnologii PAN

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed

35. Komitet Badań Czwartorzędu PAN

prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Piotr Paweł Woźniak, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

36. Komitet Badań Morza PAN

dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

prof. dr hab. Jerzy Bolałek

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Dorota Monika Burska, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

37. Komitet Chemii Analitycznej PAN

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Wydział Chemii

 

Pełne wyniki wyborów na stronie PAN

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego