Akademie nauk ostrzegają przed terapiami komórkami macierzystymi

Na stronie PAN ukazał się komunikat związany z opublikowaniem raportu „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej” przygotowanego wspólnie przez organizację EASAC (European Academies Science Advisory Council), zrzeszającą 28 europejskich akademii nauk (w tym Polską Akademię Nauk) oraz FEAM (Federation of European Academies of Medicine). W dokumencie znajdują się zalecenia oraz ostrzeżenia przed stosowaniem komercyjnym niektórych terapii eksperymentalnych podejmowanych na podstawie niekompletnych danych.

 

„»Raport EASAC i FEAM przestrzega przed wybieraniem dróg na skróty i oferowaniem »cudownych« leków« – mówi prof. Józef Dulak (Uniwersytet Jagielloński) z Komitetu Biotechnologii PAN i dodaje: »Czas na zdecydowane działania dla dobra pacjentów, dla ich ochrony przed kosztownymi i potencjalnie niebezpiecznymi złudzeniami«.

Według ekspertów zgoda na zastosowania komercyjne niektórych terapii eksperymentalnych podejmowana jest przedwcześnie na podstawie niekompletnych danych. Powodem tej sytuacji jest presja wywierana przez firmy biotechnologiczne, konkurujące ze sobą na globalnym rynku.

Entuzjazm dotyczący medycyny regeneracyjnej doprowadził do poważnego rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi możliwościami w praktyce klinicznej. Dlatego akademie nauk apelują do Unii Europejskiej (UE), aby stała na straży regulacji zdrowotnych w trosce o bezpieczeństwo pacjentów.

»Wyniki badań naukowych są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek przedtem. UE i ciała regulacyjne w poszczególnych krajach powinny dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do podważenia publicznego zaufania do nauki« – ocenia współautor raportu prof. Giulio Cossu z Uniwersytetu w Manchesterze.”

 

Zalecenia z raportu:

  • Należy wspierać wysokiej jakości badania naukowe – od badań podstawowych do ich przełożenia na próby kliniczne.
  • Decyzje o dopuszczeniu terapii na rynek muszą opierać się na wiarygodnych i powtarzalnych wynikach badań.
  • Badacze muszą przestrzegać wytycznych dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia badań oraz ich przełożenia na praktykę.
  • Medycyna regeneracyjna powinna być wprowadzona do programu uczelni medycznych.
  • Dobro pacjenta jest priorytetem, dlatego każda terapia musi być oparta na solidnych dowodach naukowych i konkretnych kryteriach skuteczności. Jeśli pacjent wyraża zgodę na udział w terapii eksperymentalnej, nie powinien być obciążany kosztami badań klinicznych.
  • Opinia publiczna i pacjenci powinni być chronieni przed dezinformacją poprzez zapewnienie dostępu do wiarygodnych źródeł wiedzy.

Źródło i raporty do pobrania na stronie PAN

Komitet Biotechnologii PAN, którym obecnie kieruje prof. dr hab. Ewa Łojkowska, kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, od wielu lat ostrzega przed stosowaniem niepotwierdzonych terapii komórkowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Komitetu.

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego