życie akademickie
W obliczu dzisiejszej rzeczywistości: pandemii COVID-19, wojny za naszą wschodnią granicą, codziennego pośpiechu, stresu i niepewności, pomoc psychologiczna dla wielu stała się niezwykle potrzebna. Niezależne Zrzeszenie Studentów przychodzi z pomocą! Z myślą o potrzebujących wsparcia studentach oferuje bezpłatne konsultacje psychologiczne, które będą…
życie akademickie
Kryzys to każda sytuacja, z którą nie potrafimy sobie poradzić. Ale jeśli zdołamy się z nim uporać, zyskamy ogromną siłę, nazywaną też wzrostem osobistym. Radość, spokój, wdzięczność lub złość, rozczarowanie czy zakłopotanie - to tylko niektóre z emocji i uczuć, jakich doświadczamy. Różnie też na nie reagujemy. Już z…
współpraca
Fot. Stockphotosecrets.com Psychologiczna Poradnia Genetycznych Chorób Rzadkich, funkcjonująca od 2019 r. w strukturach Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi badania naukowe m.in. nad funkcjonowaniem psychologicznym osób z rzadkimi chorobami na podłożu genetycznym. Tylko w  2020 r. pod opieką specjalistów z…
nauka
Na stronie PAN ukazał się komunikat związany z opublikowaniem raportu „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej” przygotowanego wspólnie przez organizację EASAC (European Academies Science Advisory Council), zrzeszającą 28 europejskich akademii nauk (w tym Polską Akademię Nauk) oraz FEAM (Federation of European Academies of Medicine). W dokumencie znajdują się zalecenia oraz ostrzeżenia przed stosowaniem…