Nowi członkowie krajowi PAN wybrani

5 grudnia 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas 140. sesji w Warszawie, wyłoniło nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 38 członków rzeczywistych oraz 51 członków korespondentów. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce. Są wśród nich badacze z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali te prestiżowe naukowe nominacje.


Członkiem rzeczywistym PAN z Uniwersytetu Gdańskiego został

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (nauki ścisłe i nauki o ziemi)

 

Członkami korespondentami z Uniwersytetu Gdańskiego zostali:

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (nauki ścisłe i nauki o ziemi)

 

Wybory przeprowadzono po raz pierwszy według nowej ordynacji wyborczej, a obradom przewodniczył prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. 

Informacje oraz lista wszystkich nowych członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN na stronie:

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2844-nowi-czlonkowie-krajowi-pan-wybrani

Biuro Promocji UG