życie akademickie
13 listopada br. Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, uczelniany organ samorządu studenckiego UG, dokonał wyboru nowego sześcioosobowego Prezydium. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Przygotowania do wyborów rozpoczęły się już pod koniec października, kiedy to wzorem lat…
życie akademickie
Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 odbędą się 17 marca 2020 roku. Wyboru dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Gdańskiego, wchodzą wszyscy członkowie…
nauka
5 grudnia 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas 140. sesji w Warszawie, wyłoniło nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 38 członków rzeczywistych oraz 51 członków korespondentów. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce. Są wśród nich badacze z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali te prestiżowe naukowe…